I gårsdagens Bergens Tidende sa ordføreren at han syntes det var mest rimelig å vente med reduksjoner i antall heltidspolitikere til etter kommunevalget neste høst. I går foreslo byrådet at bystyresiden fjerner to kommunalråder alt i høst. De som risikrerer å måtte gå er Høyres Monica Mæland og SVs Ragnhild Hedemann. Strøm-Erichsen går langt i å ta et moralsk oppgjør med ordførerens forslag om å vente med kuttene.

— Dette er ikke en situasjon noen av oss ønsker å havne i, men den økonomiske situasjonen tvinger frem slike kutt. Jeg skjønner jo at de tenker de er valgt for fire år. Men vi har gjort en reduksjon, og jeg oppfatter ikke at det nødvendigvis er noe lettere enn å kutte på antallet kommunalråder. Jeg vil tro det er et spørsmål om vilje.

Under en pressekonferanse i rådhuset i går trakk byrådslederen frem byens hjemmehjelpere, som får stadig tøffere krav til innsparinger. Hun mener alle må ta sin del av ansvaret med å spare, politikerne inkludert.

Etter pressekonferansen ber BT byrådslederen om å utdype hvordan hun tror en manglende vilje til å spare i det politiske systemet virker på de ansatte.

— Jeg skal være forsiktig med å spå. Men jeg er trygg på at det er viktig å vise lederskap og gå foran med et godt eksempel. Her dreier det seg om troverdighet. I to år har vi holdt på med å skjære ned. Mange i den store kommunale organisasjonen har følt seg veldig presset. De gjør en svært viktig jobb og opplever en veldig slitasje. Vi kan ikke bare skjære ned på de samme folkene i det uendelige. Og når flertallet ikke vil ta aldershjem og skoler, må vi komme med en ny variant. Da må vi se på det politiske, og så håper vi flertallet er villig til å ta alle sakene vi foreslår.

— Er det et spørsmål om politisk moral når politikere som ordfører Kristian Helland og kommunalrådene Monica Mæland og Ragnhild Hedemann ikke vil kutte på antall heltidspolitikere nå? – Jeg er opptatt av min egen moral, så får andre tenke på sin.