• Det var fryktelig, dette. Vi eldre er jo ekstra utsatt, sier Anna-Maria Gjesdal (73). Hun bor i oppgangen der en 65 år gammel mann døde som følge av legionærsyken.

Beboerne i Torborg Nedreaas gate 20 ble informert om legionellasmittefaren i et brev fra helseavdelingen i Bergen kommune. I brevet blir det ikke informert om at mannen døde som følge av bakteriene.

— Klart det er nifst at vi som er gamle og syke fra før, er ekstra utsatt for smitte, sier Gjesdal.

I brevet blir beboerne gjort kjent med at personer over 60 år er mest utsatt for smitte. Personer som blir syke i luftveiene, med symptomer som feber, tung pust, slapphet og hoste med oppspytt, blir bedt om å kontakte lege straks.

Gjesdal var på vei til sykehuset da BT traff henne utenfor blokken i går formiddag. Grunnen til sykehusbesøket var ikke legionellafrykt, men hun ville ta temaet opp med legen når hun først var der.

— Jeg ble veldig bekymret da jeg fikk brevet fra kommunen. Jeg kan ikke si at jeg ble direkte redd, men jeg tenkte mye på det. Vi er lovet informasjon med en gang resultatet fra prøvene foreligger.

— Gjør du noe spesielt for ikke å bli smittet?

— Nei, hva skulle det være? undrer hun.

Beboerne fryktet naturlig nok at smitten ble ført rundt med ventilasjonssystemet. Anlegget kan ikke slås av inne i leiligheten.

— Ventilasjonsanlegget trekker ut dårlig luft og sender ny luft inn. Vi har vært veldig fornøyd med det, sier hun.

<b>ENGSTELIG BEBOER: </b>Anna-Marie Gjesdal (73) i Torborg Nedreaas gate 20 er en av mange eldre beboere som er bekymret etter legionærdødsfallet i oppgangen.<br/>FOTO: HELGE SUNDE