Den nå 19 år gamle gutten fra Nordhordland drev nærmest terror mot sin familie i en periode på to år.

Han truet sin far med ljå og samekniv, slo faren i hodet med en stein, slo sin mor i ansiktet og truet med å "ommøblere ansiktet" til søsteren sin. I tillegg truet han med å drepe søsteren, svogeren og faren ved flere anledninger.

I hele denne perioden ruset gutten seg kontinuerlig på ecstasy, amfetamin og hasj. Han begynte å ruse seg som 13-åring i forbindelse med foreldrenes skilsmisse og familiens stadige flytting. Faren jobbet iherdig for å hjelpe sønnen med rusproblemene, men følte at de ansvarlige etatene fraskrev seg ansvaret. Konfliktene mellom far og sønn dreide seg i stor grad om sønnens rusbruk.

Først da faren anmeldte sønnen for vold og trusler mot familien, fikk familien hjelp. Da hadde situasjonen i hjemmet tilspisset seg ytterligere, og høsten 2000 ble det fattet tvangsvedtak overfor gutten. Han ble sendt til et kollektiv, der han oppholdt seg i lengre tid og fikk hjelp med rusproblemene. Den nå 19 år gamle gutten er i dag samboer, og får tett oppfølging. Forholdet til familien hans er langt bedre enn det var.

19-åringen erkjente straffeskyld for samtlige forhold i tiltalen da saken var oppe for Nordhordland tingrett.

Faren vitnet i retten, og la sterk vekt på at han ikke ønsket at sønnen skulle få noen lang fengselsstraff, fordi det ville ødelegge hans positive utvikling. Faren forklarte at anmeldelsen mot sønnen var et ledd i prosessen for å få ham ut av rusmisbruket, og retten legger til grunn at det var nettopp anmeldelsen og pågripelsen av gutten som førte til at han fikk hjelp.

Retten delte farens bekymring over at en fengselsstraff ville virke mot sin hensikt, og valgte derfor å gi 19-åringen 60 timers samfunnstjeneste selv om forholdene han ble dømt for normalt ville gitt ubetinget fengsel.