— Dette er det første tilfellet som ender med tiltale for falsk anmeldelse siden Spesialenheten ble opprettet i 2005, som jeg er kjent med, sier Jan Egil Presthus, sjef for Spesialenheten for politisaker.

Den nå tiltalte 40-åringen anmeldte i 2005 tre polititjenestemenn for å ha slått ham flere ganger i ansiktet og overkroppen.

Etter å ha etterforsket saken, henla Spesialenheten for politisaker den som «intet straffbart forhold anses bevist» i 2006.

— Vi fant grunn til å spørsmål ved troverdigheten til anmelder, sier Presthus.

- Måtte bruke makt

Henleggelsen første til at den ene politimannen som var beskyldt for vold, anmeldte 40-åringen for falsk anmeldelse.

Polititjenestemennene har ifølge førstestatsadvokat Walter Wangberg - som har tatt ut tiltalen mot 40-åringen - hele tiden erkjent at de måtte bruke makt for å pågripe 40-åringen.

— De fryktet at han hadde narkotika i munnen. Det er helt legalt å bruke makt i en slik situasjon, både for å sikre beslag og unngå at han selv utsettes for fare ved å svelge narkotikaen, sier Wangberg.

Da 40-åringen ble pågrepet, hadde han ifølge Bergen tingrett på seg om lag 6 gram heroin og 2,4 gram hasj. Han ble i 2005 dømt til ett år og tre måneder fengsel for besittelse av blant annet denne narkotikaen.

- Urettferdig

Advokat Carl-Christian Grythe Hoff er forsvarer for 40-åringen.

— Jeg har ikke gått gjennom tiltalen med min klient ennå, men jeg antar at han føler det svært urettferdig og urimelig at det er tatt ut tiltalte mot ham, sier Carl-Christian Grythe Hoff.

40-åringen erkjenner ikke straffskyld for falsk anmeldelse, en forbrytelse som vanligvis straffes med ubetinget fengsel.

— Tidligere i rettsmøter har han hatt med en tann, som han mener løsnet som et resultat av maktbruken under denne pågripelsen, sier Hoff.

Tror på forebyggende effekt

Politioverbetjent Odd Hilt var de to politimennenes nærmeste overordnede da de ble anklaget for vold. Han betegner det som sjelden at tjenestemenn anmelder noen for falsk anmeldelse.

— Politifolk er kanskje litt for tilbakeholdne med å anmelde personer som retter urimelige beskyldninger mot dem, sier Hilt.

— Hvorfor er det nødvendig å komme med slike motanmeldelser?

— De kan ha en forebyggende effekt. Det skal ikke være så lett for noen å rette uriktige beskyldninger mot politiet uten at det skal få konsekvenser.

Hilt tror ikke mange vil vegre seg mot å melde fra om politivold, selv om de risikerer å bli straffeforfulgt hvis anmeldelsen blir henlagt. Han mener det bare er når anklagene om vold oppfattes som fullstendig grunnløse man vurderer anmeldelse.

— Politiet og publikum har noen ganger ulik oppfatning av maktbruk i forbindelse med pågripelser. I slike saker er det ikke vanlig at tjenestemennene kommer med motanmeldelser, sier Hilt.