bt.no skrev i går om legen som fikk fastlegeavtale med Bergen kommune, mens han var under etterforskning for fire tilfeller av seksuelle overgrep i Rogaland.

Årsaken var at helsemyndighetene i Hordaland ikke kjente til etterforskningen, fordi den pågikk i et annet fylke.

Ble henlagt

Men allerede i 2006 ble legen anmeldt for seksuelle overgrep mot en 18 år gammel jente. Da var han allmennlege i en av Bergens omegnskommuner.

Anmeldelsen ble henlagt, men helsemyndighetene skal ha blitt varslet om at legen var anmeldt av en pasient.

— Jeg spurte om det var noen mulighet for å gjøre noe med det, og politiet sa de skulle prøve, men til slutt hørte jeg ikke mer fra dem, sier kvinnen som i dag er 21 år gammel og bor i Bergen.

Hun oppsøkte opprinnelig legen på grunn av ryggproblemer, men opplevde flere ganger at legen befølte henne på måter hun syntes var ubehagelige.

Ble antastet i bilen

Hun sier til bt.no at hun bestemte seg for å gå til politiet etter en episode i legens bil, etter at han hadde tilbudt seg å kjøre henne hjem da hun skulle ta bussen.

— Han begynte å plukke på meg i bilen, sier kvinnen. Hun opplevde tilnærmelsene i bilen som ekstra ubehagelige fordi hun ikke hadde noen mulighet til å komme seg ut. Da legen stoppet bilen for å slippe henne av, trakk han hodet hennes til seg og stakk tungen sin i munnen på henne, ifølge hennes vitneforklaring i rettssaken mot legen.

— Jeg fant ut at nå var det nok, og gikk til politiet. Det gikk noen måneder, og så fikk jeg et brev om at saken var henlagt, sier hun.

Vitnet i rettssaken

Tre år senere fikk hun et nytt brev, denne gangen med beskjed om at hun var innkalt som vitne i rettssaken mot legen i Haugaland tingrett.

— Jeg ble veldig glad da jeg fikk innkallingen. Jeg hadde ergret meg over dette i mange år. Jeg tenkte med meg selv at hvis han får en straff, tenker han kanskje over hva han gjør, sier hun.

I retten avsto legen fra å svare på spørsmål i forbindelse med 21-åringens vitnemål, og hans advokat Lars Christiansen ønsker ikke å kommentere saken.

— Saken er anket, og jeg ønsker av prinsipielle årsaker ikke å kommentere saker som skal behandles i retten, sier han.

Flyttet, og flyttet igjen

To år senere hadde legen flyttet til Rogaland. I løpet av sommeren 2008 ble han anmeldt av fire kvinnelige pasienter for seksuelle overgrep.

Likevel gikk det enda et år fra det lokale Helsetilsynet i Rogaland ble varslet om at legen var under etterforskning, til Helsetilsynet sentralt ble orientert om saken. I mellomtiden flyttet legen tilbake til Hordaland og fikk ny fastlegeavtale med Bergen kommune.

Gorm Are Grammeltvedt, leder i Helsetilsynets avdeling for tilsynssaker, kan ikke uttale seg spesifikt om denne saken, men han bekrefter at det kan ta tid fra en etterforskning blir startet til de sentrale helsemyndighetene blir varslet.

Må vente

— Den generelle føringen er at alvorlige tilsynssaker skal opp på sentralt nivå. Men i noen saker som gjelder straffbare forhold må man avvente mens etterforskningen pågår, sier han.

Det betyr i praksis at helsepersonell kan være under etterforskning i lang tid i ett fylke, uten at Helsetilsynet i resten av landet kjenner til at en etterforskning pågår.

— Vi vurderer fortløpende om en sak er godt nok opplyst til å fatte vedtak. I enkelte saker vil vi ha tilstrekkelig grunnlag til å fatte et vedtak når politiet tar ut tiltale, sier Grammeltvedt.