Det er klart etter at Gulating lagmannsrett nylig forkastet anken fra mannen som mener han ble utsatt for vold fra to dørvakter utenfor utestedet Scotsman i Bergen sentrum.

Dommen i straffesaken fra Bergen tingrett i fjor høst, ble ikke anket av statsadvokaten. Derimot ble krav om sivilrettslig oppreisning og erstatning anket. Anken ble avvist av lagmannsretten, og 34-åringen må nå betale 74.000 kroner i saksomkostninger.

— Ingen overraskelse

— Vi vil ikke uttale oss om vi vil ta den sivile saken videre. Da vi så hvordan forhandlingene gikk i lagmannsretten, var dommen ingen overraskelse, sier mannens advokat, Gisle Eike Amundsen.

Lagmannsretten viser til praksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen, som sier at en sivil sak ikke kan føres slik at den sår tvil om den strafferettslige frifinnelsen. Dette mener retten vil skje dersom den sivile saken blir tatt opp.

- Lovlige og rettmessige

Lagmannsretten viser til tingretten, der det ble slått fast at dørvaktene handlet i nødverge.

— I dette tilfellet er handlingene som erstatningskravene knytter seg til, funnet bevist, men det er samtidig slått fast at disse var lovlige og rettmessige, står det i den enstemmige dommen.

Det var i juli 2007 at de to dørvaktene ble tiltalt for legemsbeskadigelse, etter en episode som skjedde i september 2006.

ANMELDTE: Mannen mener han ble utsatt for vold fra to dørvakter utenfor Scotsman.
Siv Dolmen
FIKK SKADER PÅ KNEET: Mannen fortalte i retten at han blant annet skadet kneet i basketaket med dørvaktene.