I samtalen skal Olsen ifølge 37-åringen ha trukket frem en episode der han selv hjalp en mann som var tiltalt i en straffesak med å skaffe vitner som pekte ut en annen gjerningsmann.

— Han spurte hvorfor jeg ikke kunne gjøre det samme for ham. Så begynte han med trusler og trusler, forklarte 37-åringen.

- Skrek

Etter at samtalen var avsluttet, skal han ha ringt rett til fengselet i Trondheim, der Olsen satt på den tiden. Siden Olsen ringte fra fengselet, var samtalen overvåket av fengselsansatte.

— Jeg skrek at de burde skjerpe seg, at de burde sjekke bedre hva de lot folk si på telefonen, forklarte eks-dørvakten.

Senere dro han til politiet for å anmelde episoden.

37-åringen fortalte også retten om angivelige trusler mot andre personer i miljøet rundt Jarle Olsen, blant annet et vitne i saken. Mannen skal ha forsøkt å etterforske Åsane-saken på egen hånd.

— Jeg har hørt at NN (vitnet, journ anm) har vært utsatt for en del trusler. En gang møtte en ambulanse opp på plenen hjemme hos ham, det var noen som hadde bestilt en ambulanse til ham, sa 37-åringen.

- Dreper your family

Vitnet var nervøs, ifølge eks-dørvakten.

— Jeg tror han var redd for at Jarle hadde en del kamerater rundt seg som kanskje mislikte det han gjorde, sa 37-åringen.

Det samme vitnet fikk før saken mot Olsen og to andre skulle opp for byretten, trusselbrev levert hjemme hos seg.

«Vitner du, dreper vi your family», het det i det ene brevet.

ANNET VITNE TRUET :I forbindelse med rettssakene mot de tre første tiltalte i Åsane-saken, mottok et vitne dette brevet. Avsenderen er ikke kjent.
JAN M. LILLEBØ