Ifølge en inspeksjonsrapport fra Fylkesmannens miljøvernavdeling har glassfirmaet i Møllendalsveien brutt lovverket på flere punkter:

  • Under inspeksjonen 13. mars i år fant kontrollørene PCB-holdige isolerglassruter blandet med annet avfall i vannkanten utenfor produksjonslokalene ved Store Lungegårdsvann. De rundt 30 glassrutene som var synlig, var delvis knust og lå delvis under vann oppå en grov steinfylling, ifølge rapporten. Et ukjent antall av disse rutene skal ha inneholdt PCB-holdig lim.
  • Bedriften har ikke skriftlige rutiner for hvordan PCB-holdige glassruter skal identifiseres og håndteres, ifølge Fylkesmannen.
  • Kontrollen avdekket også at produksjonsavfall som glass, isolasjon etc blir brent på åpnet bål inne på bedriftens område. Dette er i strid med Forurensningsloven, påpeker miljøvernavdelingen.

Forseglingslim

PCB finnes i forseglingslim i isolerruter som er produsert mellom 1965 og 1975, ifølge miljøvernmyndighetene. Disse glassrutene utgjør den største kilden til PCB-utslipp i Norge. Rehabilitering og ombygging gjør at mange av isolerglassrutene fra denne perioden nå er i ferd med å bli skiftet ut. Disse rutene er definert som spesialavfall og skal leveres og behandles av godkjent spesialavfallsmottak.

Miljøgiften PCB (polyklorerte bifenyler) ble forbudt i Norge i 1980. Stoffet kan over tid og selv ved lave konsentrasjoner forårsake forstyrrelser av forplantningsevnen, atferdsforstyrrelser, kreft og nedsatt immunforsvar.

— Denne saken er anmeldt og under etterforskning. Mer kan jeg ikke si nå, opplyser miljøkoordinator og politiførstebetjent Atle Fagerbakke ved Hordaland Politidistrikt til BT.

Fylkesmannens miljøvernavdeling ønsker heller ikke å gi ytterligere opplysninger, utover de offentlig tilgjengelige dokumentene BT har skaffet seg tilgang til.

Tilbakeviser

Daglig leder Torgny Kjelstrup Olsen i selskapet og hans advokat Olaf Holm reagerer skarpt på politianmeldelsen. De kritiserer Fylkesmannens fremgangsmåte, og avviser dessuten hele grunnlaget for anmeldelse.

— Hadde jeg visst, eller hatt den minste mistanke om, at det var dumpet PCB-holdige glassruter ulovlig i vannet utenfor vårt anlegg, ville vi selvsagt ryddet opp umiddelbart. Det materialet vi har vært klar over inneholdt PCB, har vi sortert og håndtert på forskriftsmessig måte i lukkede containere, sier Torgny Kjelstrup Olsen. Han sier at dumpingen har funnet sted for mange år siden, uten at han kan tidfeste presist når det skjedde.

For et par uker siden leide firmaet inn gravemaskin for å rydde opp, og Kjelstrup Olsen sier til BT at det nå ikke ligger noe mer av det miljøfarlige avfallet igjen i vannet. - Det som nå er hentet opp, er sortert og de PCB-holdige avstandsskinnene er oppbevart forsvarlig i lukket tønne, sier han.

- Grunnløst

Kjelstrup Olsen og advokat Olaf Holm avviser også bestemt at bedriften har mangelfulle rutiner for forsvarlig behandling av spesialavfallet. - Dette er tull, selskapet har hatt orden i rutinene, sier advokat Holm.

— Fylkesmannens miljøvernavdeling skriver også at dere har brutt forurensningsloven ved å brenne produksjonsavfall inne på bedriftens område?

— Det dreier seg bare om husholdningsavfall, plankerester og den slags som er vanlig å brenne. Men også det har vi sluttet med etter pålegget fra Fylkesmannen, sier Torgny Kjelstrup Olsen.

Advokat Olaf Holm er overbevist om at anmeldelsen mot selskapet er grunnløs. - Det er ikke mulig å påvise noe straffbart. Det må legges til grunn at PCB-materialet ble lagt i vannet lenge før man visste at dette var spesialavfall, sier han.

Han er opprørt over miljøvernavdelingens behandling av sin klient. - Den ene dagen har bedriften en konstruktiv dialog med representantene fra Fylkesmannen. Så tikker det plutselig inn melding om at selskapet er politianmeldt. Hvis dette er fremgangsmåten Fylkesmannen har tenkt å legge seg på, blir det neimen ikke lett for de å få til et miljøsamarbeid med næringslivet, mener advokat Holm.

ANMELDT: – Politianmeldelsen er grunnløs, mener daglig leder Torgny Kjelstrup Olsen (til v.) og hans advokat Olaf Holm. De avviser at glassfirmaet skal ha dumpet PCB-holdige glassruter med viten og vilje i Store Lungegårdsvann.
Foto: Kristian Jacobsen