— Vi mottok en anmeldelse fra et borettslag i forrige uke, og har begynt å etterforske saken. Foreløpig er ingen siktet i saken, sier avdelingssjef Roald Korsøen ved økonomiavsnittet ved Hordaland politidistrikt.

Korsøen vil ikke kommentere hvor stort beløp som skal være underslått.

Etter det BT kjenner til, skal det dreie seg om større beløp som mangler fra felleskassen.

Den tidligere borettslagsformannen, som er i 50-årene, trakk seg fra vervet da han ble anmeldt for underslag.

— Vi er mildt sagt skuffet. Vi kjenner ikke omfanget av underslaget selv, men slik vi ser det har dette pågått over flere år, sier fungerende leder i borettslaget.

Styret i borettslaget oppdaget det de mener er omfattende økonomiske misligheter i januar i år.

— Deretter innhentet vi en del opplysninger før vi anmeldte forholdet til politiet for rundt en måned siden, sier den fungerende lederen.

Saken ble anmeldt til lensmannsdistriktet borettslaget ligger i, og saken ble sendt videre derfra til økonomiavsnittet i forrige uke.