— Det hendte jeg tenkte på barnas foreldre, at de bare skulle visst hva jeg hadde vært med på, men det var aldri fare for at jeg skulle foregripe meg på barna.

Dette forklarte den 36 år gamle overgrepstiltalte mannen i Bergen tingrett i går.

36-åringens overgrepssak er historien om hvordan han gjennom sin posisjon som en godt likt person i det lille lokalmiljøet i en av Bergens omegnskommuner, benyttet anledningen til å forgripe seg på langt yngre søskenbarn.

Forgrep seg som barnevakt

Første overgrep skal ha skjedd i 1986, da tiltalte var 15 år. Han forgrep seg da på en tre år gammel fetter han satt barnevakt for.

Overgrepene skal ha fortsatt i en årrekke og førstestatsadvokat Walter Wangberg mener det er et forsiktig anslag at 36-åringen skal ha begått mellom 30-50 seksuelle overgrep bare mot denne 12 år yngre fetteren.

Til sammen fem personer har vært involvert som ofre i saken, med det er bare tatt ut tiltale i tre av forholdene.

Historien startet våren 2005 da en kusine av den tiltalte møtte opp på politihuset i Bergen for å anmelde fetteren for overgrep. Bare noen dager etter anmeldelsen, ble saken henlagt på grunn av foreldelse.

Den da 22 år gamle kvinnen snakket med sine søsken om avvisningen hos politiet, og det viste seg at hennes yngre bror hadde vært utsatt for det samme grove misbruket hos den eldre fetteren.

Høsten 2005 anmeldte han saken, og saken havnet på bordet hos det lokale lensmannskontoret i kommunen, hvor de fleste overgrepene skal ha skjedd.

Tatt med barneporno

I mars 2006 ble 36-åringen pågrepet i sitt eget hjem i hjembygden, og politiet beslagla mengder med materiale av seksuell karakter. Politiet fant til sammen 1279 bildefiler og 88 filmfiler med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn, hovedsakelig av gutter i alderen fra fem til femten år.

I perioden fra han ble anmeldt høsten 2005 til pågripelsen i mars 2006, jobbet 36-åringen som barnehageansatt utenfor Hordaland.

— Han har trolig klart å sno seg unna kravet om politiattest, men han må ha skjønt at det har begynt å bli hett under føttene hans, sier Wangberg.

- Forkvaklet seksualitet

Under beslaget i mars fant politiet også bilder som viser hvordan 36-åringen misbruker en sau seksuelt sammen med en annen mann.

— Vi står her overfor en person som har et helt forkvaklet syn på seksualitet, uttalte Wangberg i sin avslutningsprosedyre.

Wangberg la ned påstand om til sammen seks års fengsel for 36-åringen.

— I utgangspunktet ville åtte års fengsel være passende, men grunnet tilståelsen tiltalte har kommet med, er det grunnlag for å gi noe strafferabatt, sier Wangberg.

Deltok i sex-leker som barn

Mannens forsvarer, Ove Andersen, mener retten må ta hensyn til både mannens bakgrunn og hans tilståelse når de skal vurdere straff.

36-åringen har forklart hvordan han selv var del av en gruppe med barn som hadde sex-leker med hverandre da han vokste opp. Dette skal ha foregått fra han var fire år til han var ti. Da han var ti år begynte han selv å forgripe seg.

36-åringen har forklart at det først i løpet av tenårene gikk opp for ham, at det han gjorde ikke var normal oppførsel.

Wangberg er kritisk til hvordan politiet har etterforsket saken.

— Saken burde vært ledet fra sentralt hold, når man så hvor stor den etter hvert ble. Jeg har sjeldent vært borte i en grovere og mer omfattende sak, sier Wangberg.