Vedkommende bedrev burning og sladding, ifølge i følge vakthavende ved Sogn og Fjordane politidistrikt.

Førti gebyr ble utskrevet under den fire timer lange kontrollen, noen for manglende bruk av bilbelte, andre fikk gebyr for å ikke å ha med seg førerkortet.

Én person fikk forenklet forelegg for bruk av mobil. En annen av bilførerne som ble huket hadde overhodet ikke lov til å kjøre bil, fordi vedkommende ikke har førerkort i det hele tatt.