ARNE COLLIANDER

— Jeg har gjort opp for meg overfor Tollvesenet, og har også vært i politiavhør. Jeg har lagt alle kort på bordet, og er blitt varslet om at straffesaken vil bli avgjort med et forelegg, sier Sandven, en av landets største importører av luksusbiler.

Trond Sandven kjøpte den første av de tre brukte fritidsbåtene fra Spania i 2000. De to neste førte han inn til Norge i 2002 og 2003, den ene fra Spania, den andre fra Tyskland.

- Trodde alt var greit

— Jeg betalte moms og avgifter på vanlig måte for dem, og trodde alt var greit, sier Trond Sandven.

Det var det imidlertid ikke. Høsten 2005 innledet Tollvesenet en storaksjon mot personer og firmaer som hadde importert båter de foregående årene.

— Jeg fikk en henvendelse om en av de tre båtene jeg hadde kjøpt i utlandet, sier Trond Sandven.

For lite moms

Tollvesenet hadde oppdaget at det ikke var samsvar mellom valutaoverføringen Sandven hadde foretatt, og kjøpesummen på fakturaen. Dermed hadde han betalt for lite moms på båten.

— Jeg valgte selv å gjøre Tollvesenet oppmerksom på at det samme trolig var tilfellet med de to andre fritidsbåtene jeg hadde importert, sier Sandven.

Han har nå betalt inn etterberegnet moms på ca. 230.000 kroner.

— Dette var overhodet ikke noe bevisst svindelforsøk fra min side, understreker Sandven.

Ufullstendige dokumenter

— Men burde ikke du som selv driver med import av biler visst bedre?

— Jeg kjenner selvsagt reglene, men båtene ble kjøpt gjennom en megler. I etterkant ser jeg selvfølgelig at dokumentene jeg fikk fra ham var ufullstendige.

— Burde du ikke ha reagert lenge før Tollvesenet kontaktet deg, flere år etter at du kjøpte den første båten?

— Som sagt: Jeg er kommet i klisteret for forhold jeg selv ikke var herre over. Dessuten er det alltid problematisk med verdifastsettelse på slike brukte båter, sier Sandven.

Bilforhandleren skal ha blitt politianmeldt nettopp fordi han er selvstendig næringsdrivende. Nesten daglig kjøper og henter han hjem brukte biler fra særlig Tyskland. Tollprosedyrene for kjøp av biler og båter er omtrent identiske.

Vil ikke kommentere

Tollvesenet viser til taushetsplikten, og vil derfor ikke engang bekrefte at de har politianmeldt Trond Sandven.

Ifølge Sandven hadde de tre brukte fritidsbåtene en verdi på rundt en million kroner hver. De ble importert for at han skulle bruke dem selv, og ikke for å selge dem videre.

— Den ene båten brant opp etter at den var fortollet. De to andre brukte jeg i en periode, men de er nå solgt, sier Trond Sandven.

fakta Båtinnførsel

  • Alle som kjøper båt i utlandet, plikter umiddelbart å varsle Tollvesenet når de ankommer Norge.
  • Dersom de ikke melder seg, risikerer de at båten blir inndratt.
  • Det skal betales både 25 prosent moms og en båtmotoravgift som fastsettes etter antall hestekrefter.
  • Ved fortolling må importøren legge frem faktura der salgsverdien fremkommer.
FÅR FORELEGG: Bruktbilforhandler Trond Sandven vil få et saftig forelegg for å ha unnlatt å betale korrekt moms for tre fritidsbåter han importerte. ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN