Sannsynligvis er enda flere innblandet i det som kan være en storstilt og organisert asfaltsvindel. Hvor lenge den har pågått, er uvisst. Det er også usikkert hvor store beløp Skanska Asfalt er bedratt for, men det skal dreie seg om verdier for minst en million kroner.

I løpet av våren 2000 fikk ledelsen i Skanska Asfalt mistanke om at det ble tatt ut mer asfalt fra anlegget i Alvøen enn det ble fakturert for. Til tross for grundige, interne undersøkelser fant ikke ledelsen noen fornuftig forklaring på svinnet.

Utover høsten 2000 skal tendensen ha blitt enda mer påfallende. Det forsvant langt mer asfalt enn det som normalt burde gå med til oppdragene Skanska Asfalt hadde påtatt seg.

Tatt på fersken

Etter at en av bedriftens ledere med egne øyne observerte ansatte i ferd med å utføre et mistenkelig asfalteringsoppdrag, ble privatetterforsker Harald Olsen engasjert.

Olsen skal ha brukt mye tid på å komme til bunns i saken, før den i desember ble oversendt til politiet.

Verken Harald Olsen eller økonomiavsnittet ved Hordaland politidistrikt vil foreløpig kommentere saken. Skanska Asfalt er også tilbakeholdne med opplysninger.

I nabokommunene

Etter det Bergens Tidende kjenner til, skal de påståtte, utro tjenerne hovedsakelig ha operert i flere av Bergens nabokommuner. De skal ha påtatt seg en rekke mindre oppdrag, som å legge asfalt på gårdsplasser, hageganger og mindre, private veger. Karene har opptrådt relativt åpenlyst, ved å rykke inn annonser i lokalaviser som VestNytt og Askøyværingen.

— Jeg ringte til det oppgitte telefonnummeret i en annonse. Deretter kom det en kar på befaring, og ga meg et anbud på arbeidet, sier en Sotra-mann til Bergens Tidende.

Kontant betaling

Han presiserer at han ikke føler seg lurt av dem.

— Jeg godkjente arbeidet, betalte kontant, og fikk kvittering da jeg ba om det, sier Sotra-mannen.

Først senere fikk han vite at asfalten karene brukte, trolig var stjålet fra Skanska Asfalt.

Arbeidet de anmeldte personene skal ha foretatt på fritiden, skal ha skjedd mot kontant betaling. Kvittering skal de kun ha skrevet ut dersom kundene ba om det.

Klart billigst

Prisen Sotra-mannen fikk, var rundt tyve kroner kvadratmeteren billigere enn de øvrige anbydernes.

Arbeidet ble utført om ettermiddagen og kvelden. Det faller inn i mønsteret som Skanska Asfalt mener de anmeldte personene opererte etter. Først gjorde de unna sitt ordinære arbeid for asfaltfirmaet. Mot slutten av arbeidsdagen skal de ha hentet ut asfalt som de brukte til å utføre oppdrag på fritiden sin. Noen av disse oppdragene skal også være utført i helgene, og delvis med utstyr som tilhørte arbeidsgiveren.

Ingen av dem som drev med den påståtte lyssky aktiviteten, er ansatt i Skanska Asfalt nå.