Vi snakker ikke om penger, men rett og slett om personer eller sjeler. I hvert fall var de medlemmer av Kristiansand Bibelsenter, de som pastoren mener er stjålet.

Anmeldelsen ble i første omgang henlagt av politiet sist sommer, men henleggelsen ble anket til statsadvokaten. Her fikk pastoren medhold og saken er nå oversendt Agder Politidistrikt for etterforskning.

Det påståtte tyveriet skal ha skjedd høsten 2003, men ble først anmeldt i fjor sommer. Pastoren mener at Flåten og Levende Ord har gått så langt som å bryte religionsfriheten ved å ta initiativ til at menigheten Kristiansand Bibelsenter ble lagt ned. Gjennom nedleggelsen ble han som pastor fratatt levebrødet på en brutal måte i en periode hvor han var sykmeldt.

Jobb på livstid

Pastoren, som nå er arbeidsledig, hevder at han hadde en sikrere jobb enn de aller fleste. I statuttene til menigheten står det ifølge ham selv at «pastoren er innsatt på livstid».

I går ettermiddag var det ingen ved Agder Politidistrikt som kjente saken og etterforskningen.

Ved Levende Ord i Bergen er de også usikre på hvor den anmeldte saken står i øyeblikket. Men der har de en helt annen forklaring på det påståtte tyveriet.

Ble bedt om å overta

— Kristiansand Bibelsenter var en liten menighet som opplevde tilbakegang. Vi fikk derfor henvendelser fra det daværende lederskapet i menigheten om vi kunne gå inn og overta. De var den gang mellom 50 og 60 voksne og barn som selv valgte å bli en del av Levende Ord, sier informasjonssjef for Levende Ord i Bergen, Bjørn Olav Hammerstad.

— Vi kan ta selvkritikk på at de juridiske formalitetene kanskje burde vært gjort grundigere. Men jeg er ikke sikker på om det praktiske kunne vært løst så mye annerledes, sier Hammerstad.

Ville drive skole

Når saken har havnet hos politiet har det mest med formaliteter å gjøre.

Det har seg slik at Kristiansand Bibelsenter i 1995 fikk godkjenning til å drive privat kristen grunnskole i Kristiansand. Menigheten satte imidlertid ikke i gang noen skole.

Da Flåten overtok menigheten i 2003 ønsket han å fornye godkjennelsen om å drive skole. Han skrev til Utdannings- og forskningsdepartementet at Kristiansand Bibelsenter bare hadde forandret navn til Levende Ord Kristiansand. Dette gjorde han imidlertid før Fylkesmannen hadde godkjent navneforandringen.

Kan ikke bare overta navn

Og Fylkesmannen ville slett ikke godkjenne navnebyttet. Forskjellene mellom de to menighetene var for store, mente han.

Ifølge den tidligere pastoren er det heller aldri blitt avholdt noen generalforsamling i Kristiansand Bibelsenter hvor menigheten er blitt formelt nedlagt.

Ifølge Hammerstad ble det derimot holdt et møte hvor 95 prosent av menigheten gikk inn for en ny start.

Enevald Flåten etablerer dermed Levende Ord Kristiansand som en helt ny menighet. Den registreres hos fylkesmannen med Glenn Rasmussen som pastor.

Dermed vil Utdanningsdirektoratet vurdere på nytt om Levende Ord Kristiansand, må søke på nytt for å starte skole.

Er ute av skoleplanene

— Det er nå etablert et aksjeselskap som vil prøve å få i gang en privat grunnskole fra høsten. Der er verken Levende Ord i Bergen eller Levende Ord i Kristiansand med på eiersiden. Skolen er nå blitt et fellesprosjekt for flere menigheter, sier Hammerstad.

Skoleplanene ligger nå i «venteskuffen» til Øystein Djupedal sammen med de andre planene om privatskoler.

Siste rest av menigheten som ble påstått stjålet finner vi på nettet. Klikker man seg der inn på Kristiansand Bibelsenter står det følgende: «Vi har lagt ned vårt eget arbeid og gått inn under det nye arbeidet som ble startet av Levende Ord Bergen og Enevald Flåten. Pastor for den nye menigheten er Glenn Rasmussen».

Medlemmene som ble påstått stjålet har formert seg og teller i dag rundt 100 personer.