Mannen ble tatt om bord i en båt som ligger på stedet. Halvannen time senere ble en båtfører stanset av politiet, mistenkt for å ført båten i beruset tilstand. Målingen viste en promille på 0,8.