Bergen kommune godkjente at det gamle uthuset kunne bygges om til to små leiligheter med et lite tilbygg i glass. I stedet ble alt sammen revet, og inntil forrige uke har Solberg Bygg AS arbeidet med å sette opp ett nytt hus på adressen Møhlenprisbakken 2. 22. februar kom representanter fra Bergen kommune og beordret byggestans.

Risikerer fengsel og bot

I går ble firmaet også anmeldt til politiet av byggesaksavdelingen i kommunen. Nå risikerer Solberg bøter og i verste fall fengselsstraff.

— Dette er en grov sak. De har revet det gamle bygget og begynt å bygge et nytt - uten å søke verken om å rive eller bygge, sier byggesakssjef Petter Wiberg i Bergen kommune.

Byantikvaren har slått fast at uthuset er satt opp før 1850, og at det er verneverdig.

— Dersom entreprenøren hadde søkt om å få rive bygget, er det lite trolig at vi ville gitt klarsignal til det, sier Bente Mathisen, nestleder hos Byantikvaren.

Solberg forstår ikke hvorfor saken har tatt en så dramatisk vending, og mener firmaet har gjort så godt de kunne med huset.

— Det fantes ikke noe fundament, og omtrent alt var pill råttent. Derfor tok vi alt ned, og så har vi satt opp igjen det som kunne brukes. Det var bare noen stendere, sier Solberg.

Han forstår at det fremsto som dramatisk da hele huset plutselig var borte, men entreprenøren kan ikke se at de kunne gjort noe annerledes.

— Det var farlig å ferdes der, og det ville vært uforsvarlig å sette opp igjen materialene. Både av sikkerhetsmessige årsaker og i forhold til de nye beboernes helse, sier Solberg.

Har beholdt stilen

Han håper at både kommunen og politiet vil forstå hvorfor de gjorde som de gjorde med det gamle uthuset som er eid av Stor-Bergen Invest AS.

— Kommunen har jo godkjent bruksendringen, og når et gammelt, råttent uthus skal bli til to moderne boenheter med behov for brannsikring og isolasjon, så sier det seg selv av det ikke var mye vi kunne beholde. Men vi har gjort det vi kunne for å beholde stilen på huset, sier Solberg.

Hos Byantikvaren kjøper de ikke argumentet om at huset var fullstendig falleferdig.

— Det er juridisk stor forskjell på riving og endring. Det burde en erfaren entreprenør vite. Og når han så at huset var i dårlig stand, burde han kontaktet oss før han rev det, sier Mathisen.

Økonomiavdelingen i politiet har ennå ikke foretatt seg noe i saken, men vil starte etterforskning.

-Dette ser vi alvorlig på, sier politioverbetjent Rolf Hegland, leder for økonomiavsnittet.

Hans Tore Høviskeland, leder for Økokrims miljøteam kjenner ikke til saken, og vil bare uttale seg på generelt grunnlag.

— Hvis det er snakk om en overtredelse av kulturminneloven, har dette en strafferamme på inntil to års fengsel. Hvis det er brudd på plan- og bygningsloven, er det snakk om bøter. Den høyeste boten jeg har hørt om var på 400.000 kroner, men ifølge Høyesterett er dette et område som er vesentlig skjerpet, sier statsadvokat Høviskeland.

Bergen kommune har ennå ikke bestemt seg for hvor veien går videre med det halvferdige huset.

Silje Katrine Robinson