I et intervju med den kristne avisen Magazinet tidligere denne måneden uttalte Flåten blant annet at "homofili er synd mot Gud og skaperverket. Det er en pervers livsstil og en besmittelse av landet vårt." Flåten er pastor i menigheten Levende Ord i Bergen.

I en nyhetssending på TVNorge uttalte Flåten at han vil arbeide for at Norge "ikke blir en nasjon så pervertert i sitt sinn at mennesker knapt kan gå utenfor i fare for å bli voldtatt av lesbiske kvinner og homofile menn."

LLH viser til at pastor Enevald Flåten også tidligere er kommet med sterke utfall mot lesbiske og homofile. Under en fjernsynsoverført gudstjeneste i 1999 uttalte Flåten at "griser vet bedre enn homofile." Uttalelsene ble politianmeldt, men henlagt som intet straffbart forhold.

Flåtens uttalelser har etter LLHs mening en ikke ubetydelig skadevirkning.

— Gjennom slike drypp er Flåten med på å skape og befeste fordommer mot lesbiske og homofile. Dette kan igjen føre til ytterligere diskriminering og vold mot lesbiske og homofile, mener LLH. (NTB)

Pastor Enevald Flåten.
Foto: Levende Ords nettsted