Bakgrunnen er påstått brudd på byvedtektenes paragraf 13, der det blant annet fremgår at det skal vises nødvendig varsomhet ved sprengningsarbeid og at publikum må varsles i tide.