GUNNAR WIEDERSTRØM gunnar.wiederstrom@bt.no

Forurensningen skjedde etter at vegkontoret, mot rådene fra Nesttunvassdragets venner, fjernet en demning. Dette førte til at store mengder med forurenset bunnslam ble ført nedover elven.

Bryter egne forskrifter Målingen Nesttunvassdragets venner har fått utført, viser at det er svært høye konsentrasjoner av kvikksølv, PCB og andre miljøgifter i slammet."Veikontorets handling er i alvorlig strid med etatens egne forskrifter og retningslinjer for anleggsvirksomhet ved vassdrag." skriver leder Kurt Willy Oddekalv i miljøvernforbundets anmeldelse.

— Den bevisste ødeleggelsen av demningen er et nedslående eksempel på nok et lovbrudd fra vegkontorets side. De er fra før landskjent og beryktet for sine overgrep i forhold til natur og miljø, sier Oddekalv til Bergens Tidende.

Må rense opp Han mener etaten har brutt både forurensningsloven og vassdragsloven. Han viser også til at det i Nasjonal Transportplan ligger klare forpliktelser i forhold til veibygging ved vassdrag.

— Nesttunvassdragets venner har gjort en svært god jobb med å rydde opp langs elven og gjenskape elveidyllen og det rike fiskelivet. Dette arbeidet er blitt påført et tilbakeslag gjennom vegkontorets uhørte fremferd. Vi krever at vegkontoret umiddelbart foretar en full sanering av elveløpet og fjerner de stoffer som ble frigjort da demningen ble revet, sier Oddekalv.