Det er gjort undersøkelser av blynivået i fjorden, og befolkningen er av Mattilsynet advart mot å spise blåskjell herfra. Statens forurensningstilsyn (SFT) skal til høsten gjøre nye undersøkelser for å bringe på det rene om de høye verdiene av bly stammer fra utslippene fra Eras Metal.

– Vi ser alvorlig på dette utslippet. Bly blir ikke borte, og det er giftig, sier senioringeniør Bente Sleire i SFT.

Utslippet fra bedriften av nærmere 15 tonn slurry i september 2006, var et akuttutslipp. Slurryen stammer fra produksjon av sinkoksid og inneholder omkring 125 kilo bly.