I går politianmeldte lederen av Norges Miljøvernforbund Steen-Hansen Maling AS på Ulsmåg for det han påstår er ulovlig utslipp av malingsrester til Kirkebirkelandsvatnet i Fana. Oddekalv forteller til Bergens Tidende at utslippet trolig har skjedd i løpet av helgen.

– En bekk som fører ned til Kirkebirkelandsvatnet er helt hvitfarget av et ufyselig stoff. Jeg mistenker firmaet for å ha vasket ned anlegget sitt og sluppet det ut i kloakken, sier Oddekalv.

– Vi har tatt prøver av stoffet og levert det til analyselaboratoriet Chemlab Service AS i Sandviken. Deretter leverte vi anmeldelse til politiet mot Steen-Hansen Maling AS, forteller Oddekalv.

– Det er ikke første gang bedriften har forurenset dette vassdraget. For en del år siden aksjonerte vi mot bedriften, sier Oddekalv.

Administrerende direktør Jarle Steen-Hansen kjente ikke til at det har skjedd noe uhell og utslipp fra bedriften da BT kontaktet ham i går ettermiddag. Han kjente heller ikke til politianmeldelsen fra Oddekalv.

– Jeg tror ikke det har skjedd et uhell ved vårt anlegg på Ulsmåg som kan ha ført til denne forurensningen, sier Steen-Hansen.

– Bedriften har en avtale med Bergen kommune om å samle opp fortynnet væske av de vannbaserte produktene våre. Dette samles i en kum. Når den er full, har vi lovlig tillatelse til å sende dette ut i det kommunale kloakknettet, sier han.

– Nå får vi få se politianmeldelsen og ta stilling til hvordan vi skal forholde oss til den, sier Jarle Steen-Hansen.

ARNE NILSEN