Uten å ha fått tillatelse, bygget eieren av Alsaker Fjordbruk AS den midlertidige anleggsveien i januar.

Veien som ble bygger på i strandsonen like nedenfor Onarheim kirke, var nesten ferdig da fylkeskonservatoren og Tysnes kommune stanset arbeidet.

— Krever reaksjon

I brevet til Odda politistasjon viser Fylkesmannen til at det foreligger et alvorlig brudd på plan- og bygningsloven og strandsonevernet.

Alvoret blir ytterlige understreket av at det finnes kulturminneverdier i området.

— Vi mener arbeidet som er gjort kvalifiserer til en reaksjon fra politiet. Vi anmelder saken av allmennpreventive hensyn. Det kan ikke være slik at folk tar seg til rette for så å få tillatelse i etterkant, sier juridisk rådgiver ved Fylkesmannen i Hordaland, Ståle Øvrebø til bt.no.

Blir etterforsket

Fusa lensmannskontor har allerede etterforsket saken i fire uker, men noen formell anmeldelse av veibyggeren kom ikke før i går.

— Vi har vært på befaring på stedet sammen med blant annet Fylkesmannen, og har avhørt flere vitner, opplyser politiadvokat ved Hordaland politidistrikt, Kjetil Kvalvik. Han sier det foreløpig er uklart hvilken reaksjon Alsaker eventuelt kan vente seg.

— Erfaringsmessig vet vi at det i slike saker kan dreie seg om bøter på flere titalls tusen kroner. Utbygger har gjort store inngrep i naturen uten å ha fått nødvendige tillatelser, og dette ser v i på som svært alvorlig, sier Kvalvik.

- Ikke-sak

I tillegg til å anmelde saken, har Fylkesmannen påklaget et kommunalt vedtak som etter at arbeidet med veien var godt i gang, ga dispensasjon for arbeidet.

Fylkesmannen mener at det uansett utfall i dispensasjonssaken, bør reageres på at et så alvorlig inngrep blir utført uten løyve.

Veien det nå strides om, ble laget for å kunne transportere steinmasser til det nye smultanlegget til Alsaker Fjordbruk AS.

— Vi mener det ikke er behov for noe løyve for å lage en midlertidig vei. Dette er en ikke-sak. Vi har tippet noen steiner, og skal fjerne dem mår vi er ferdige med steintransporten sa admi-nistrerende direktør Gerhard M. Alsaker i Alsaker Fjordbruk AS til Bergens Tidende i begynnelsen av februar.

Alsaker Fjordbruk AS startet arbeidet med den omstridte veien langs sjøen i januar i år.
LENA VERMEDAL