Naturvernforbundet Nordhordland reagerer kraftig på inngrepet ved landbruksdirektørens sjøeiendom på Lygra i Lindås.

**Les også:

Dette fikk toppbyråkraten lov til**

— Omfattende

Nå går de til politiet med saken fordi de mener kommunen har gjort seg skyldig i brudd på strandsonelovgivningen og reglene for dispensasjon.

– Den omfattende utsprengningen av havn, skjæring og vei berører et av de vakreste og minst berørte natur- og kulturlandskapene i Nordhordland, sier Jan Nordø, leder av Natuvernforbundet Nordhordland.

Ifølge pressemeldingen fra Naturvernforbundet er Lurefjordbassenget i stor grad skånet for større inngrep i strandsonen. De reagerer sterkt på Bakkebøs handlemåte fordi inngrepet er nær Lyngheisenteret på Lygra – en av Norges mest kjente kulturlandskapsattraksjoner i utlandet og et landbruksmuseum.

Inngrepet berører dessuten merkevaren «Den indre farleia», som Nordhordlandskommunene markedsfører som historisk kulturprosjekt, ifølge Nordø.

Les også: Ordfører krever full orientering

- Det verste

I pressemeldingen langer Naturvernforbundet ut mot både Bakkebø og kommunens byggesaksavdeling. De mener handlemåten svekker menigmanns tillit til både Fylkesmannsembetet og lovverket.

– Verst er likevel lovbruddene som kommunen etter vårt syn gjør seg skyldige i. Derfor anmelder vi, sier Nordø.

Ordfører Astrid Aa. Byrknes (KrF) i Lindås kommune var på vei til lunsj med kongeparet på Manger, da bt.no fikk kontakt med henne.

Dispensasjonssak

– Jeg tar politianmeldelsen til etterretning. Som jeg har sagt før ønsker jeg å få alle opplysninger på bordet.

Hun viser til at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har bedt om opplysninger i saken og forventer at det kommer en vurdering fra dem. Dessuten er rådmannen bedt om å komme med en full orientering til førstkommende møte i Plan- og miljøutvalget den 26. august.

– Vi er nødt til å få denne saken på bordet rent politisk. Det er en dispensasjonssak som ikke har vært til politisk behandling. Derfor har jeg bedt om denne orienteringen, sier Byrknes.

Hva mener du om saken? Si din mening her.

VEGAR VALDE
Vegar Valde
Privat