• Dette er ulovlig og svært alvorlig, sier Lotteritilsynet om de nye automatene som har dukket opp i Bergen.
  • Ifølge pengespilloven er det ikke, uten hjemmel i lov, tillatt å formidle pengespill i forbindelse med idrettskonkurranser og andre konkurranser, og tallspill.
  • Lotteriloven sier det er forbudt å markedsføre eller formidle lotterier som ikke har tillatelse. Lotteriloven paragraf 15 slår fast at det bare er Norsk Tpping som i dag har løyve til å drive utbetalingsautomater i Norge.
  • Den som "gjør sig en Næringsvei av Lykkespil", som ikke ved særskilt lov er tillatt, kan etter straffeloven dømmes til fengsel i inntil ett år.