• Vi kommer ikke til å anmelde luftambulansen for å ha landet på sykehusområdet. Vi har ikke vært inne på tanken en gang, sier administrerende direktør Egil Haugland ved Haukeland Sykehus.

Haukeland mener likevel det er uforsvarlig å lande like utenfor sykehusets sentralblokk.— Vi vurderer slike landinger som en sikkerhetsrisiko både for pasienter og ansatte. Luftambulansen er av en annen oppfatning, men påstanden om at vi vil anmelde denne konkrete saken er ren spekulasjon, sier sykehusdirektøren.Det var fredag formiddag luftambulansen valgte å fly direkte til Haukeland sykehus i stedet for å gå ned på den vanlige landingsplassen på Nygårdstangen. Inni i helikopteret lå den tre uker gamle babyen som ble påkjørt av sin egen far i Olsvikåsen. Lege Marit Farstad vurderte jentebarnets tilstand som så kritisk at en landing flere kilometer fra sykehuset kunne koste henne livet.Sykehusdirektøren mener at luftambulansen ikke under noen omstendigheter skal lande på sykehusets område.- Det er svært sjelden vi opplever tilfeller der pasientens liv avhenger av en slik landing. Vi har gjort det klart at landinger på sykehusområdet skjer på eget ansvar. - Vil dere komme med noen reaksjon overfor luftambulansen etter det siste regelbruddet?- Jeg regner med at vi tar det opp på våre faste møter, sier Haugland.