Etter en gjennomgang av aktuelle lover har ikke Riksantikvaren funnet grunnlag for å anmelde forholdet. Det kommer frem i en pressemelding.

Torsdag 11. september var teknisk etat i Bergen kommune på tilsynsbesøk hos Lehmkuhlboden. De var ikke fornøyd med det de oppdaget. Boden, som brant ned dagen etter, stod usikret og dermed åpen for alle.

Styreleder Truls Soløy i Sjøbodutvikling AS, som eier sjøboden, avviste at brannsikkerheten var dårlig.

– Etter vårt syn har ikke eieren kjent sitt ansvar og sikret bygningen. Vi vil nå vurdere å anmelde eieren og vil i løpet av de nærmeste dagene gå gjennom saken for å se på hva slags paragrafer som kan være aktuell, sa rådgiver Asgeir Spange Brekke hos Riksantikvaren til NTB etter brannen.

Kommune skulle gi eieren skriftlig pålegg om sikring, men rakk det ikke før boden brant det.

— På grunn av at dette pålegget ikke var kommet frem, har vi ikke funnet noen bestemmelse i lovverket som kan anvendes, sier Brekke til bt.no

Riksantikvaren ønsker å bistå politiet videre i etterforskningen, ved å redegjøre for hvilken verdi bygningen hadde som kulturminne. Lehmkuhlboden var midlertidig fredet siden 2006.