Lederen av Stortingets næringskomité varsler «ekstraordinære tiltak» dersom ikke lakseoppdrettsnæringen klarer å dokumentere fremgang i kampen mot lakselus.

En tredobling av lus i oppdrettsanlegg i løpet av det siste året har fått Mattilsynet, forskere ved Havforskningsinstituttet og Norsk institutt for naturforskning til å slå alarm. Villaksen er i reell fare for å bli utryddet, og hele oppdrettsnæringas framtid står på spill, advarer ekspertene.

Samtidig blir fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) nok en gang politianmeldt knyttet til oppdrettsanleggene hun er deleier i. Fra før etterforskes selskapene for rømning, nå er det snakk om brudd på lakselusforskriften.

Tiltak

Den voldsomme veksten av resistent lakselus vekker da også politisk bekymring:

— Oppdretterne må skjønne at en slik økning i bestanden av lus kan være veien til undergang for hele næringa. Ekstraordinære tiltak må settes inn hvis problemene med lus er like store til våren, fastslår lederen i Stortingets næringskomité, Arbeiderpartiets Terje Lien Aasland overfor Nationen.

Han oppfordrer næringa til selv å ta grep og sier at det nå er viktigere å rydde opp enn å la rene næringsinteresser få styre.

— Tas på alvor

Styreleder Ole-Erik Lerøy i Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening – FHL, sier at oppdrettsnæringa mobiliserer for fullt i kampen mot luseplagen.

Han sier de samarbeider godt med myndighetene, forskere og fôrselskapene, og at de er åpne for dialog med andre som har noe å bidra med.

— Lusa har første prioritet for oss nå. Hele næringa tar den plutselige økningen på alvor, og jeg er helt sikker på at vi skal få kontroll med situasjonen - slik vi har løst andre utfordringer tidligere, sier Lerøy.

Anmeldt statsråd

I Namdal er tre av Sinkaberg-Hansens oppdrettsanlegg anmeldt for gjentatte brudd på lakselusforskriften. Fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) er delier i selskapet.

Leder Kurt Oddekalv i Norges Miljøvernforbund (NMF), som har anmeldt selskapene, kritiserer statsråden for ikke å bruke lovverket hun er satt til å forvalte.

— Fiskeriministeren har direkte fordeler av å ikke gjøre dette, sier han til Adresseavisen.

Langt over grensen

Sinkaberg-Hansens anlegg i Kråkøya og Tjærnholmen hadde i gjennomsnitt 3,65 og 4,82 kjønnsmodne lus på hver fisk i oktober. Tidligere i år ble grensen satt opp fra en halv til én lus per fisk. Hvis fisken har flere lus enn dette etter to behandlinger, skal den slaktes ut.

Hittil i høst er ett anlegg i Nærøy pålagt utslakting av Mattilsynet. Nå mener Oddekalv at det også må slaktes ved fiskeriministerens selskap.

Utvidet frist

Men Mattilsynet anser foreløpig ikke situasjonen ved Sinkaberg-Hansen som kritisk.

Ifølge spesialinspektør Sturla Romstad ved Mattilsynet i Nord-Trøndelag har selskapet fått utvidet fristen til å innfri luseforskriftene fordi det er satt i gang forsøk med leppefisk som spiser lakselus.

Men Mattilsynet tar ikke lett på utfordringene. Overfor Adresseavisen har tilsynet slått fast at norske fjorder kan bli tømt for oppdrettsfisk dersom næringa ikke makter å få bukt med luseproblemet.

Lusemidlene som har brukt siden midten av nittitallet, er ikke lenger like effektive. Lusa er i ferd med å bli resistent. Samtidig er det ti ganger så mye laks i anleggene som den gangen. Fjorder fulle av lakselus truer flere laksestammer som allerede er sterkt begrenset.

Må legges brakk

Naturvernorganisasjonen WWF krever handling umiddelbart.

— Det må umiddelbart lages en plan for nedslakting av all oppdrettsfisk i områdene med mest lus. Deretter må anleggene legges brakk i et halvt år og så må det kartlegges om grunnlaget er til stede for å starte opp igjen etter strengere regler, sier leder for naturvernavdelingen i WWF Maren Esmark til Nationen.