Gerhard Runshaug er klar med fartsradar. Verandaen på hytten er den siste måneden blitt en privat målestasjon.

Ved hjelp av instrumentet, kjøpt over internett, har han målt og registrert farten fergene har gjennom sundet fra Bjørnafjorden til Halhjem. Resultatet er nedslående, synes Runshaug.

— De 55 målingene jeg har foretatt siden 10. juli, viser en snittfart på 15 knop. Fartsgrensen er 8.

Det trange sundet er, foruten fergene, sterkt trafikkert av fritidsbåter, mye grunnet småbåthav-nen innerst i bukten.

— Et uoversiktlig område med mange dødvinkler. Nestenulykker blir aldri rapportert, men det oppstår nesten hver dag der ute, sier Runshaug, og nikker mot sundet.

Savner dialog

I fjor skrev BT at Runshaug og 28 andre beboere i Aurneset Velforening, ved Halhjem, sendte formell klage på fergestøyen til Os kommune og Statens vegvesen.

Utgangspunktet var at de nye gassfergene som trafikkerer mellom Halhjem og Sandvikvåg gir mer støy enn de gammeldagse, med diesel på tankene.

Til og med nattesøvnen ble forstyrret, fordi gassfergene ikke bruker landstrøm når de ligger til kai.

I en ny rapport som Kilde Akustikk har utført for Statens vegvesen angående støy fra gassferger i nattsituasjoner, kommer det frem at støynivået er for høyt. Støynivået er målt til opp til 11 dB over den anbefalte grenseverdien for støy i kaiområdet på 45 dB.

Aurneset Velforening fikk også medhold hos Helsevernetaten. De foretok målinger og sa at støyen måtte ned, men ifølge Runshaug har lite skjedd.

Saken ligger nå hos Fylkesmannen.

— Jeg har prøvd å få kontakt med Statens vegvesen angående farten på fergene, men det er umulig. Jeg så ikke noen annen mulighet enn å melde saken til politiet, sier Runshaug. I begynnelsen av juli ga han Os lensmannskontor beskjed om at han ville foreta private målinger. 29. juli anmeldte han forholdet.

Bøtelegger småbåtførere

Os lensmannskontor bekrefter at de har fått en konkret anmeldelse på fergeselskapene Fjord 1 og Tide som trafikkerer fra Halhjem til Sandvikvåg og Våge.

— Men jeg ønsker ikke å kommentere saken noe videre, sier Terje Sperrevik, konstituert lens-mann ved Os lensmannskontor.

Gerhard Runshaug synes det er et paradoks at politiet velger å bøtelegge småbåtførere som kjører ett par knop over fartsgrensen, men ser gjennom fingrene når det kommer til fergenes råkjøring.

— At fergene notorisk bryter fartsgrensene gir dårlig signaleffekt til andre båtførere, sier han.

Ikke godkjent fartsmåler

Det er en nydelig august formiddag. Mange små og litt større fritidsbåter tøffer gjennom sun-det ved Halhjem.

Runshaug forteller at det er et yndet område for kajakkpadlere og annen vannsport.

Med ett kommer fergene fra Våge og Sandvikvåg samtidig.

Fartsmåleren er fremme igjen, men denne gangen siger fergene rolig gjennom sundet, og leg-ger til hver sin kai.

— Kan du stole på fartsmåleren, den er jo ikke godkjent?

— Det spiller ingen rolle. Selv med en feilmargin på ti prosent er det her snakk om høye hastigheter, sier Runshaug.

FARTSBØLLER: Med fartsrader kjøpt på internett vil Gerhard Runshaug finne ut hvor mange knop over fartsgrensen fergene kjører.