— Her ligger både rapporter fra legevakten, gjenstander fra hans leilighet som er brukt under overgrepene, ødelagte klær, bilder av skader og flere viktige vitneforklaringer. Hun har en sterk sak, sier kvinnes advokat, Kristine Aarre Hånes.

Den i dag 22 år gamle kvinnen fra Bergen innledet et forhold til den 16 år eldre mannen sommeren 2004, og var samboer med ham en kort periode.

Året etter ble han dømt til fengsel for vold og trusler mot henne.

Da straffen var ferdig sonet, oppsøkte han henne igjen. I perioden fra juni 2005 til juli 2007 ble han anmeldt for til sammen 11 svært grove overgrep mot henne.

- Innesperret i dagevis

I de ulike avhørene har kvinnen forklart at hun er blitt holdt innesperret i leiligheten hans i dagevis i strekk. Eks-kjæresten skal ha voldtatt henne på groveste vis, mishandlet henne og tvunget i henne ulike narkotiske stoffer.

Flere rapporter fra voldtektsmottaket på Bergen legevakt underbygger det kvinnen forteller. Der er beskrivelser av skader som er forenlig med både voldtekter og grov vold. Til sammen har hun vært på voldtektsmottaket 11 ganger. Politiet har imidlertid henlagt sak etter sak, og kvinnen har etter hvert gitt opp å koble inn politiet.

Men på legevakten har de vist bekymring. I en rapport fra 25. april 2007 står det blant annet:

«Diskuterer saken med legevaktsjef Van Betten og vi er enige om at dette må politianmeldes uavhengig av pasientens ønske. Det er nå repetert vold av livstruende karakter (slag mot hodet med jernstang).» Ved siste undersøkelse på legevakten 9. juli 2007, står det følgende i rapporten:

«Denne kvinnen har vært utsatt for voldtekt av samme overgriper til sammen 11 ganger, siste undersøkte overgrep den 4. juli 2007, altså fem dager siden.» - Min klient føler at legevakten og behandlingsapparatet har støttet henne og trodd på henne hele tiden, men at politiet hører mer på eks-kjæresten enn på henne, sier Aarre Hånes.

Syv av de 11 anmeldelsene er henlagt både av statsadvokaten og Riksadvokaten på grunn av bevisets stilling. Da finnes det ingen flere klagemuligheter.

Derfor har kvinnen nå valgt å gå til privat straffesak mot 38-åringen.

— To av episodene er foreldet, og fire er fremdeles til etterforskning hos politiet. De resterende fem er de vi har med i søksmålet, sier advokat Aarre Hånes.

Om han blir funnet skyldig, kan han bli dømt til både fengsel og å betale erstatning.

- Fremstår apatisk

I politiets anmodning til statsadvokaten om henleggelse fra februar i år står det imidlertid at:

«Etter en samlet vurdering er det etter politiets oppfatning flere forhold som kan indikere at siktede kan ha utsatt fornærmede for legemskrenkelser og/eller seksuelle overgrep.» - Hvorfor tror du likevel at politiet har henlagt alle disse sakene?

— Det kan virke som politiet mener at hun er lite troverdig. De har nok blant annet reagert på at hun har en apatisk fremstilling av hva som har skjedd. Men vi vil bruke sakkyndige i retten som kan gjøre rede for at måten hun forklarer seg på er en konsekvens av det hun har vært utsatt for, sier Aarre Hånes.

Advokaten tror også at det har vært et stort problem for politiet at kvinnen selv har oppsøkt eks-kjæresten en del ganger.

— De ser ikke hvordan de skal klare å bygge en sak i retten. Man kan få inntrykk av at politiet ikke har god nok kunnskap om mekanismene som gjør at noen kvinner ikke kommer seg bort fra voldelige menn, sier Aarre Hånes.

Advokaten understreker imidlertid at 22-åringen ikke har oppsøkt mannen frivillig på lang tid.

— De siste gangene hun har havnet hos ham, er det blitt brukt makt og trusler. Han har kontinuerlig plaget henne, og hengt rundt leiligheten hennes til alle døgnets tider. Overgrepene tok først slutt da hun flyttet på hemmelig adresse i sommer. Hun er fremdeles livredd for å bevege seg ute, sier Aarre Hånes.

Anmeldt henne for voldtekt

Kravet hennes er at 38-åringen blir straffet for det han har gjort. I tillegg krever hun 250.000 kroner i oppreisning for de lidelsene han har påført henne, og 250.000 kroner i erstatning for økonomiske tap.

38-åringen har benektet alle overgrepene, og en gang dessuten anmeldt kvinnen for å ha voldtatt ham.

— Dette er jo bare tull. Hun er en liten og spedbygd kvinne. Han snur alt på hodet, sier at det er hun som oppsøker og skader ham. Det at hun ikke blir trodd har vært en vesentlig tilleggsbelastning for henne, sier Aarre Hånes.

I forhold til å bygge en sak for retten har politiet også påpekt at det har vært et problem at kvinnen har forklart seg unøyaktig om en del ting.

— Det er snakk om bagatellmessige ting. Dessuten har det vært så mange episoder at det har vært vanskelig for henne å skille alt fra hverandre. Det er ingen som oppsøker voldtektsmottaket 11 ganger for moro skyld, sier Aarre Hånes.

KVINNENS ADVOKAT: Kristine Aarre Hånes representerer en 22 år gammel kvinne som går til privat straffesak mot eks-kjæresten. Kvinnen har vært 11 ganger her på voldtektsmottaket, og ansatte ved mottaket blir viktige vitner i saken.
Brekke, Eirik