I forrige uke sto store deler av bygningsmassen åpen for alle som ville inn. Da BT var på området i går, var noen av bygningene avlåst, men fremdeles hadde vi, med Tefre som guide, ingen problemer med å ta oss inn i bygningene.

Knuste vinduer

— Eierne har ikke brydd seg med å spikre plater foran vinduene. Her er det ingen problemer med å komme seg inn, viser Tefre.

På gatenivå er flere vinduer knust. Rett innenfor går trappen opp i andre etasje. Uten altfor store problemer kunne vi tatt oss inn, men lar det være.

Ut mot kaien er det langt enklere å komme inn i bygningen. Her står en dør åpen, vi må bare ta oss forbi gjerdet som stenger av kaiområdet.

— I denne bygningen var det røkeri, forteller Tefre. Den sure røyklukten forteller sitt tydelige språk om det.

Treloft

Et tredje sted kommer vi via en delvis ødelagt garasjedør opp i andre etasje. Det 30 meter lange loftet står tomt. Gulvet er i tre, det samme er taksperr og sutaket.

— Tenk deg hva som hadde skjedd om uvedkommende tok seg inn her og tente på. En brann ville spredd seg til alle bygningene, sier Tefre. Den engasjerte bydelspolitikeren har det siste året irritert seg over at de nye eierne av Slaktehustomten, selskapet Sandvikboder 1 AS ikke har startet vedlikeholdsarbeidet. Den siste tiden har det vært mulig å ta seg inn i de svært forfalne men verneverdige bygningene.

Tefre vil ha eierne på banen, og i et forsøk på å få noe til å skje, har han i dag anmeldt Sandviksboder 1 AS til politiet.

Eierne skylder på kommunen. For halvannen måned siden søkte de kommunen om å få sette opp et tett bygningsgjerde rundt tomten.

— Hadde vi drømt om at det ville ta så lang tid å behandle søknaden, skulle vi ha gjort mer for å sikre bygningen, sier styreformann Magnus Helland i Sandviksboder 1 AS.

I forrige uke startet arbeidet med å avdekke bygningskonstruksjonene i «Stallen». Den er nå avlåst. I «Stallen» er forfallet kommet kortest. De øvrige bygningene er i en mye verre forfatning. Det er årsaken til at de nye eierne vil sette opp et skikkelig bygningsgjerde rundt. Seksjonssjef Jan Mjelstad ved byggesaksavdelingen bekrefter å ha mottatt søknaden. Den har vært ute til nabovarsel og er nå plassert hos saksbehandler.

— Selv om eier har søkt om å sette opp et gjerde fritar det ikke eier for å ta ansvar for eiendommen inntil søknaden er ferdigbehandlet, sier han.