Det er selskapet til Ingrid Halleraker, konen til Høyres samferdselspolitiske talsmann Øyvind Halleraker, som er blant de politianmeldte.

Halleraker var i 2009 saksordfører i Stortinget for saken om bompengefinansiering av Bømlopakken. Samtidig var det konens selskap Via Futura som fikk i oppdrag å drifte prosjektet.

Viser til media

— Jeg vil vise til mediaoppslagene i de siste dager om Øyvind Halleraker og hans kone som eier 50 prosent i selskapet Via Futura AS og at Øyvind Halleraker var saksordfører i 2009 for Bømlopakken på Stortinget som da ga konens selskap lov å drive prosjektet Bømlopakken. Vegamot AS (Bømlo vegselskap), skriver Bjørn Halvor Enciso Kvilhaug i Kystpartiet Hordaland.

Nå anmelder han bomselskapet.

— Jeg anmelder derfor selskapet for at jeg ser det for ulovlig og har fått lov til å drifte dette på feil grunnlag og inhabilitet når hans ektefelle er medeier i selskapet som skal drive bomstasjonen på Bømlo, Spissøy, skriver Kvilhaug.

Ulovlig tildelt

Til BT sier Kvilhaug anmeldelsen gjelder bomselskapet og Hallerakers selskap Via Futura.

— Jeg håper onkel politi tar tak i dette og at det blir rensket opp i dette. Halleraker kan ikke sitte der og være med å bestemme at konen skal få en jobb. Da er man regelrett inhabil. Dette burde han sagt fra om, sier Kvilhaug.

I anmeldelsen skisserer han opp en rekke ting som tilsier at bomselskapet ikke bør få starte opp sin virksomhet før alt i denne saken er avklart.

— Jeg vil på det sterkeste si at bomselskapet er ulovlig tildelt jobben om innkreving av bompenger på Spissøy i Bømlo kommune, og jeg ber herved at politiet oppretter sak mot behandlingen av tildelingen og om forvaltningsloven om anbudsreglene om bomselskap. Dette vil medføre at bomselskapet ikke får starte opp sin virksomhet før alt er avklart om rettigheten og lovligheten angående tildeling av jobben så lenge den ikke har vært ute på anbud etter som jeg kan se ut fra media.