Byrådet har behandlet kommuneadvokatens vurderinger av anbefalingene i G-Partners granskningsrapport om TTT-anskaffelsen.

Kommuneadvokaten har gjennomført en vurdering av de anbefalingene som fremkom i den eksterne granskningen av TTT-anskaffelsen. Kommuneadvokatens konklusjoner sammenfaller i hovedsak med G-Partners anbefalinger, skriver Bergen kommune i en pressemelding.

Som BT skrev etter at rapporten ble lagt frem, anbefaler granskerne å politianmelde to personer for mistanke om økonomisk utroskap. De to er en direktør i enheten som hadde ansvar for anskaffelsen, og en tidligere mellomleder i samme enhet. Mellomlederen ble i februar avskjediget for rot med reiseregninger.

— Etter en grundig gjennomgang av vurderingene, har byrådet vedtatt å følge Kommuneadvokatens anbefalinger i denne saken. Bergen kommune kommer dermed til å anmelde og begjære påtale for eventuelle straffbare forhold knyttet til Bergen kommunes TTT-konkurranse, sier byrådsleder Monica Mæland.

Granskerne anbefalte også kommunen om å vurdere avskjedigelse av direktøren som fortsatt er ansatt i kommunen.

— Eventuelle personalmessige forhold som følge av TTT-anskaffelsen kan vi ikke kommentere i henhold til forvaltningslovens regler om personvern, sier byrådslederen.

Bergen kommune vil også avklare grunnlaget for kontraktsrettslige tiltak overfor PricewaterhouseCoopers (PwC). En konsulent fra firmaet var prosjektleder for anskaffelsen.

Byrådet ber også Innkjøpsseksjonen legge frem sak om tiltak for å styrke kommunens etterlevelse av innkjøpsregelverket.

— Fra vi ble kjent med varslingen for et år siden, har byrådet vært opptatt av å få belyst og håndtert denne vanskelige saken på en best mulig måte, sier Mæland.