— Vi bekrefter at vi har varslet Statens vegvesen om at vi kommer til å politianmelde dem, i tillegg til noen andre aktører, på grunn av bruddene vi har funnet, sier Marita Scott, tilsynsleder i Bergen.

Bruddene som skal anmeldes, gjelder uforsvarlig arbeidstid i arbeidet med Hardangerbrua, som BT skrev om tidligere i juli.

— Anmeldelsen vil nok skje ganske snart, men det vil ta noen dager før alt er på plass, sier Scott.

Arbeidstilsynet har valgt å gå til politianmeldelse etter en helhetlig vurdering av flere arbeidstidssaker på Hardangerbrua, og etter at tidligere tiltak som pålegg ikke har vist seg effektive nok.

Brudd etter pålegg

Tidligere i sommer sendte tilsynet ut pålegg til de involverte aktørene, der de krevde at forsvarlig arbeidstid skulle gjenopprettes. Fristen ble satt til 3. juli. Mandag 22. juli var det nytt tilsyn på Hardangerbrua, i forbindelse med en arbeidsulykke som skjedde to dager før. I ulykken fikk utenlandsk arbeider skader i fingrene da han skulle forflytte en elektrisk motordrevet stol.

— Da oppdaget vi igjen uforsvarlig arbeidstid. Personen som var involvert i ulykken hadde jobbet uforsvarlig mye i dagene før ulykken. Når man jobber i en stol høyt over bakken, er det vesentlig for sikkerheten at forsvarlig arbeidstid overholdes, sier Scott.

Ifølge rapporter fra Arbeidstilsynet, har det tidligere kommet frem at de som har jobbet på broen har hatt arbeidsdager på 16-17 timer og arbeidsuker på 80-90 timer over lang tid, også nattskift. Det kom også frem at de har hatt nattevakter på 16,5 timer og 25 dagers sammenhengende arbeid uten fridager.

Tilsynet karakteriserer funnene som «massive brudd» på arbeidstidsbestemmelser.

Har ventet med å handle

Statens vegvesen er byggherre, mens danske MTH er hovedentreprenør.

— Vi har tidligere fått melding og pålegg om at arbeidstidskontrollen bør bedres på prosjektet. Samtidig har vi avventet et møte med Arbeidstilsynet for å diskutere prinsippene for hvilket ansvar som hviler på byggherre og hva som er entreprenørene sitt ansvar å følge opp. Nå har det kommet et klart pålegg til begge parter om hva som blir forventet. Da skal vi selvsagt gjøre vårt for å følge dette, sier prosjektleder for Hardangerbrua, Øivind L. Søvik, i Statens vegvesen i en pressemelding.

Statens vegvesen ønsker ikke å kommentere politianmeldelsen på det nåværende tidspunkt.

— Vi vet for lite om grunnlaget, men vil samarbeide på en god måte dersom det blir etterforskning, sier Søvik.

Varsel om dagmulkt

I tillegg til politianmeldelsen har Arbeidstilsynet varslet dagmulkter på 50.000 kroner dersom forholdene ikke blir bedret innen 2. august.

— Eventuelle tvangsmulkter avhenger av dokumentasjonen vi får fra Statens vegvesen innen fristen, sier Scott.

Dersom tilsynet mottar tilfredsstillende dokumentasjon fra aktørene, vil det ikke bli noen dagmulkter.

— Aktørene må dokumentere hvilke tiltak de gjør for å sikre at forsvarlig arbeidstid blir overholdt og at påleggene blir fulgt.

Scott forteller at tilsynet har vært i dialog med regionsjef Helge Eidsnes i Statens vegvesen.

— Jeg opplever at dette blir tatt på alvor av veivesenet, sier hun.

FÅR KRITIKK: Arbeidere har hatt arbeidsuker på opp til 90 timer, ifølge rapportene til Arbeidstilsynet.
Rune Sævig