Det var Norges Miljøvernforbund som i går anmeldte vegkontoret. Forbundet ber om at det iverksettes etterforskning av veisjefens embetsførsel i forbindelse med deponeringen av steinmassene i vassdraget. Også Fylkesmannens miljøvernavdeling er opprørt over veikontorets fremgangsmåte langs det fredete vassdraget.

— Vi reagerer sterkt på at vegvesenet har gått i gang med dette prosjektet uten at det er gjennomført en miljøsikringsprosess på forhånd, slik vegvesenets retningslinjer tilsier, skriver miljøvernavdelingen, og understreker at man er svært urolig over det som har skjedd.

«Nasjonal verdi»

Det er masser fra et rassikringsprosjekt ved Sandvinvatnet som blir fylt ut i Opo-elven og Grønsdalsbrekko langs riksvei 13. Det er lagt fylling og mur ut i elven og over lengre strekninger.

I politianmeldelsen kaller Norges Miljøvernforbund utfyllingen «et eklatant brudd på lover og forskrifter som Statens vegvesen er underlagt».

Forbundet viser til at Opo er et vernet vassdrag av stor nasjonal verdi. Det påpekes også at en av landets største turistattraksjoner, Låtefoss, ligger i nærområdet.

- Massene må fjernes

Den godkjente detaljplanen for prosjektet åpner for utfylling i skråningen mot elven.

— Det er nå avdekket at veikontoret har gått langt utover godkjent detaljplan gjennom de deponier som er gjort de siste månedene, heter det i anmeldelsen.

Norges Miljøvernforbund krever at massene blir fjernet. Forbundet anslår at minst 20.000-30.000 kubikkmeter masse er dumpet over en strekning på rundt 500 meter langs riksvei 13.

I politianmeldelsen minner også miljøorganisasjonen om at Vegkontoret i 1999 ble dømt til å betale 600.000 kroner for brudd på Kulturminneloven under byggingen av Trekantsambandet i Sunnhordland.