Anmeldelsen blir levert inn til politiet i ettermiddag, forteller Berbain.

Hun jobber som sekretær for Miljøpartiet de Grønne i fylkestyret og i bystyret.

Som begrunnelse for anmeldelsen viser hun til forurensingsforskriften.

— Årsgjennomsnittet for NO2 er overskredet i 2012. Grensen er 40mg/m3 luft, mens tallene for 2012 viser 42mg/m3.

Ikke tiltak

Berbain påpeker samtidig at byrådet ikke har iverksatt nok tiltak i henhold til sin egen beredskapsplan som skal igangsettes når luften er faretruende.

Miljøaktivisten sier i en melding at hun også vurderte å anmelde helsevernsjefen i Bergen kommune, Ingvar Tveit.

— Det er fordi at han ikke gjør nok for å beskytte befolkningens helse og for å få byrådet til å iverksette nødvendige tiltak.

At innbyggerne får beskjed om å holde seg innendørs på grunn av den dårlige luften, fnyser hun av.

— 70% av luften som er ute går også inni bygningene og boligene.

Berbains egen toåring var med å få henne til å levere anmeldelsen.

— Mitt barn på to år er avhengig av astmamedisin, og må gjennom den dårlige luften hver dag. Hvem kan beskytte oss og alle andre mot den kroniske forurensningen? Det er ikke politisk vilje til det, og jeg kan ikke akseptere at vi blir påført så stor helsefare, gang på gang.

Får støtte

I pressemeldingen hvor anmeldelsen kommer frem, får hun også støtte av sin egen partikollega Tom S. Tomren:

— Etter De Grønne sin vurdering sitter Byrådet med ansvaret for at luften er som den i Bergen, og byrådet har også makt til å gjøre noe med situasjonen. Når Monica Mæland og Filip Rygg sitter med hendene i fanget og ser på at innbyggere får ødelagt helsen sin, uten å bruke de virkemidlene de rår over, må de svare for det.

Han mener det er greit å få prøvd denne saken rettslig.

— Saken handler på den ene siden om at KrF, Høyre og Frp ikke prioritere miljø og helse framom privatbilisme, men det handler og om å avklare det rettslig ansvaret. Berbain sin anmeldelse er derfor viktig og vi venter at politiet tar den på alvor, skriver han.

Venstres Julie Andersen sier dette:

— Jeg har stor forståelse for at Miljøpartiet er frustrert og deler deres bekymring for bergensernes helse, men jeg kan ikke se at en anmeldelse er det beste virkemiddelet for å gi bergenserne bedre luft. Det vi trenger er et byråd.som handler og tar ansvar.

— Luftforurensningen er nå målt til «farlig høy». Giftig luft ligger som tykk dis over hele byen. Bystyret har vedtatt en handlingsplan med en rekke strakstiltak som nå bør iverksettes, men byrådet gjør ikke annet enn å oppfordre bergenserne til å la bilen stå. Det er en ren ansvarsfraskrivelse.

Ikke første gangen

Det er ikke første gangen Miljøpartet bruker anmeldelse som et politisk virkemiddel. I mars 2010 var det bystyremedlemmet Sondre Båtstrand som anmeldte. Den gangen på grunn av at antall timer med forurenset luft ble overskredet. Politiet henla til slutt saken.

— Hvorfor gjør dere dette på nytt?

— Vi har et lovverk som kommunen er pliktig å følge opp. Når de ikke gjør det, må vi reagere, sier Båtstrand til bt.no.

Avventer politiet

Via rådgiveren sin har Monica Mæland (H) sendt følgende svar til bt.no:

— Jeg registrerer at Miljøpartiets gruppesekretær har anmeldt kommunen, og vi svarer gjerne på alle spørsmål fra politiet dersom de ønsker å følge opp saken.

Mæland mener det er feil at de ikke gjør noe mot luftkvaliteten.

— I motsetning til i de fleste andre byer som også sliter med dårlig luftkvalitet når det er kaldt og vindstille, så gjør vi noe når målingene viser dårlig luftkvalitet. Per i dag har vi igangsatt følgende tiltak:

• Avtale med Statens vegvesen om rengjøring av kjørebanen

• Det er i dag sendt en direkte melding til en rekke bedrifter og virksomheter i Bergen med en oppfordring om å la ansatte benytte hjemmekontor denne uken om det er mulig.

• Annonsering i media

• Vi oppfordrer sterkt til bruk av strøm til oppvarming fremfor vedfyring

• Vi går ut med helseråd og oppfordring til å la bilen stå gjennom kommunens informasjonskanaler.

• Flytting av skip fra indre havn

Ikke datokjøring

Mæland presiserer at de ikke har gjennomført datokjøring. Mæland viser til at dersom det må settes inn ekstra busser, for å ta unna alle bilistene som bytter til buss på grunn av datokjøringen, kan dette virke mot sin hensikt. Det er på grunn av at ekstrabussene som da settes inn er eldre dieselbusser som slipper ut ekstra mye forurensing.

— Vi tar situasjonen på alvor, men vi er opptatt av å sette inn tiltak som faktisk virker og ikke drive symbolpolitikk, skriver hun.

ANMELDES: Monica Mæland blir anmeldt på grunn av den dårlige luftkvaliteten i Bergen.
KRISTIAN JACOBSEN