— SEFO må etterforske om journalistene har gått aktivt ut for å skaffe seg adgang til dataopplysninger som de er uberettiget til, sier Elden.

Det er på vegne av sin klient, Bergen Vaktvesen AS, at Elden har anmeldt BT-journalistene.

Elden har også anmodet etterforskning mot tjenestemann/-menn ved Hordaland politidistrikt, om brudd på taushetsplikt.

Begge anmeldelsene er sendt SEFO - organet som etterforsker mulige straffbare forhold i politiet.

— Vi snakker om en hårfin balansegang her. Det er klart at en journalist kan motta kildeopplysninger. Men hvis journalisten går aktivt ut for å skaffe seg opplysninger som han vet er konfidensielle, er journalisten faretruende over i en straffbar verden. Ikke bare en verden hvor journalister utnytter kildene, sier Elden.

Elden mener også at BT i disse sakene har vært altfor ukritisk i sin kildebruk.

— Det er ikke uvanlig at journalister har sine kilder i politiet, men det er svært sjeldent at opplysninger fra Stra-sak (politiets registreringssystem for straff e saker, red.kom) brukes på trykk som om det er sant. Mer vanlig er det at journalister bruker Strasak-opplysninger som grunnlag for videre arbeid.

— Vi har så vidt satt i gang etterforskning. Jeg vil ikke gå inn på hva vi har gjort eller hva vi har tenkt å gjøre, sier SEFO-leder Arne Langeland.

— Er det mulig å spore opp en utro tjener i politiet?

— Det får vi se. Vi skal gjøre det vi kan, sier Langeland

En eventuell etterforskning av BTs journalister blir neppe utført av Hordaland politidistrikt.

— Vi er inhabil, og vil anmode statsadvokaten om at et annet politidistrikt - et såkalt settepolitidistrikt - etterforsker saken, sier informasjonsleder Trygve Hillestad ved Hordaland politidistrikt.

Sjefredaktør Einar Hålien i BT var i går kveld ikke tilgjengelig for kommentar.