Bergen politidistrikt mottar årlig rundt 24.000 anmeldelser. Bare mellom en og tre av dem forsvinner.

— Var til hinder

18. august for tre år siden leverte en yrkessjåfør anmeldelse mot føreren av en av tjenestebilene til Bergen politikammer. Kvelden i forveien parkerte denne bilen, ifølge anmelder, både ulovlig, og slik at den var til hinder for kollektivtrafikken ved Bergen lufthavn.

Anmelderen antok at politibilen, en Volvo, var ute i et ærend som gjorde det nødvendig å bryte Vegtrafikkloven. Fordi bilen var parkert til hinder for både drosjer og flybusser, ble det fløytet på politibilen. To ganger skiftet den derfor posisjon, men fremdeles skal den ha stått ulovlig parkert. Føreren, en uniformert politimann, satt hele tiden i bilen.

Skulle hente Wegner

Etter en halvtimes tid kom politimester Rolf B. Wegner ut av terminalbygget, og steg inn i den ventende tjenestebilen. Kjøretøyet forlot deretter Flesland.

Anmelderen konkluderte med at verken bilen eller polititjenestemannen som kjørte den, var ute i et oppdrag som ga hjemmel for å bryte allmenne trafikkbestemmelser.

Dagen etter leverte yrkessjåføren anmeldelse mot føreren av Wegners tjenestebil. Fordi han betraktet Bergen politikammer som inhabil, ble anmeldelsen sendt til Hordalands-politiet.

Hørte ikke et kvekk

— Jeg fikk en bekreftelse derfra om at anmeldelsen var mottatt og registrert. Siden har jeg ikke hørt et kvekk, sier yrkessjåføren.

Da Bergens Tidende begynte å nøste i saken, fikk vi opplyst at Hordaland politidistrikt sendte den til kollegene i Bergen.

— Jeg kan ikke huske noen slik sak, sa kriminalsjef Svein Erik Krogvold ved vår første kontakt.

Han undersøkte nærmere, og kom tilbake med dette svaret:

— Hordaland politidistrikt sendte saken fra seg 7. september 1998, men den er ikke registrert hos oss. Vi har lett på alle bauger og kanter.

"Ikke med vilje"

— Er den rotet bort med vilje?

— Det kan jeg umulig tro.

— Men politiet har rotet den bort?

— Det ser slik ut, ja, innrømmer kriminalsjefen.

— Vanlig prosedyre er at slike anmeldelser sendes direkte over til Sefo, det særskilte organet for etterforskning av politisaker, tilføyer kriminalsjef Krogvold.

Ukjent hos Sefo

Hos Sefo har ingen sett noe til yrkessjåførens anmeldelse.

— Hva vil dere gjøre nå?

— Det er for seint å gjøre noe. Trafikkforhold foreldes etter ett år, sier kriminalsjefen. Dermed slipper politimester Wegners tjenestesjåfør både etterforskning og en mulig reaksjon i form av et forelegg.

— Kanskje var det bekvemt å rote bort anmeldelsen min, sier yrkessjåføren syrlig.

SKULLE HENTES: En polititjenestebil skal ha feilparkert grovt da politimester Rolf B. Wegner skulle hentes på Flesland en augustdag for tre år siden.
FOTO: ØRJAN DEISZ