— Jeg vil drøfte det med mine kolleger, og regner med at vi tar en avgjørelse i løpet av mandag, sier byrettsdommer Arne Langeland, leder for Det særskilte etterforskningsorganet for politisaker (SEFO) i Hordaland.

Bakgrunnen er Bergens Tidendes oppslag lørdag.

For tre år siden ble Rolf B. Wegners sjåfør anmeldt for grov feilparkering på Flesland. Sjåføren var på flyplassen for å hente politimesteren.

I dag kan ikke politiet finne anmeldelsen, og saken er nå foreldet.

— Jeg har ikke hørt om lignende saker tidligere. Det er alvorlig at en anmeldelse forsvinner, enten det dreier seg om politimesterens sjåfør eller andre, sier Langeland.

Årlig mottar Bergen politidistrikt cirka 24.000 anmeldelser. Bare én til tre forsvinner. Langeland mener at en eventuell granskning vil være avslutte om en måned.