Bergen kommune må skifte ut vann— og kloakkledningsnettet i de to gatene. Da benytter Statens vegvesen anledningen til å ruste opp gatedekket og lage nytt fortau. Det omfattende arbeidet vil skje i tre faser - hver på ca. to måneder.

Den første fasen blir den minst belastende for politi-, brann- og ambulansebiler, næringsdrivende og brukerne av varebil, buss, drosje og privatbil i Bergen sentrum. Fra mandag og to måneder fremover blir Foreningsgaten stengt. Lars Hilles gate blir snevret inn fra tre til to felt ved at høyrefeltet blir fjernet. All trafikk i Lars Hilles gate blir dirigert inn i Christies gate.

I perioder av dagen er det i dag kapasitetsproblemer i Christies gate. Lettere kommer det ikke til å bli når avkjøringen til Foreningsgaten blir stengt. Dette vil påvirke trafikken som kommer sørfra. Det vil medføre ringvirkninger for all nordgående trafikk over Danmarks plass, spesielt og søndre innfartsåre generelt .

Trafikantene må i størst mulig grad unngå å kjøre gjennom sentrum. De bør i stedet bruke de omkjøringsmuligheter som finnes - gjennom Fløyfjellstunnelen og Nygårdstunnelen via Nygårdstangen.

De neste fasene blir mye mer omfattende. Andre fase starter 6. januar neste år. Da vil Olav Kyrres gate bli stengt. Det vil medføre meget store omlegginger av trafikkmønsteret gjennom sentrum. Bysiden vil komme tilbake til dette når starten på andre fase starter over nyttår.