De høye måleverdiene skyldes anleggsarbeider på nabotomten til målestasjonen, og er ikke et uttrykk for dårlig byluft generelt, ifølge Ingvar Tveit, leder i kommunens helsevernetat.

Vidar Teigen ved Meteorologisk institutt sier også at målingene ved Bergen rådhus ikke kan stemme.

PM10, såkalt svevestøv, er det målt skyhøye verdier av.

— Det stemmer ikke med forekomstene av de andre gassene, sier Teigen.

bt.no får tall fra Norsk institutt for luftforskning.

Dag Tønnesen i NILU sier at de får måleverdiene fra Bergen kommune.

— Vanligvis skulle unormale verdier blitt flagget og ikke publisert. Det har åpenbart ikke skjedd denne gangen, sier Tønnesen.

Klokken 12.00 var PM10-tallet nede på et mer normalt lørdagsnivå.

Målingene fra Danmarks plass lørdag kveld viser noe forurensning. Astmatikere og andre med luftveisproblemer kan oppleve innvirkning på helsen.