— Jeg må si jeg er overrasket over at han velger å gå så hardt ut mot politiet, sier aktor, førstestatsadvokat Walter Wangberg.

Som ventet nektet Jabr straffskyld da ankesaken ble innledet i Gulating lagmannsrett i går. Han hevder fortsatt at han ikke husker noe som helst av selve drapet på Hanne Kristine Olsen, og reagerte derfor sterkt da Wangberg siterte flere avsnitt fra den aller første politiforklaringen, hvor Jabr gjentatte ganger gir uttrykk for å huske både at han startet bilen og at han kjørte ned sin samboer.

- Gjemte unna bevis

— Det er ikke riktig. Jeg husker ingenting fra jeg satte meg i bilen. Etterforskeren har skrevet inn flere ting som jeg ikke har sagt, hevdet Jabr.

— Du mener altså at politiet har skrevet inn falske opplysninger? undret Wangberg.

— Ikke bare det. De har også presset vitner og gjemt unna bevis, hevdet 42-åringen, og viste til en av Hanne Kristines dagbøker, som påtalemyndigheten helt nylig la inn i saksdokumentene. Tiltalte fikk likevel store problemer med å forklare rettens formann, lagmann Rune Fjeld, hvilke opplysninger i dagboken som kunne kaste et annet lys over saken.

Kritiserer avhør

Jabrs forsvarer, advokat Odd A. Drevland, mener det er utidig av påtalemyndigheten å legge avgjørende vekt på et så tidlig avhør.

— Mannen var jo åpenbart preget av sjokk. Han hadde nettopp fått vite at samboeren var død og at barnet deres var hardt skadd. Jeg syns derfor det er litt håpløst at aktor vil legge sånn vekt på det, sier Drevland.

Så lang var tiltalte og Drevland rimelig enige. Men avslutningsvis fyrte Jabr av en salve mot etterforskningsleder Tore Salvesen, og anklaget ham og hele lensmannskontoret for inhabilitet. Bakgrunnen var at Salvesen i forrige rettsrunde hevdet at 42-åringen var totalt ukjent for politiet før drapet, til tross for at han i 1998 ble ilagt 5000 kroner i bot for å ha forulempet en politikonstabel.

— Jeg tror Salvesen valgte ikke å huske, fordi det ville gjort ham inhabil, hevdet Jabr i retten.

Avviser kritikken

Forsvarer Drevland valgte å modererte seg ganske kraftig i forhold til sin klient.

— Det kreves selvsagt mye mer for å påstå inhabilitet. Men lensmannskontorets etterforskning kan ha blitt farget av det forholdet, og gjort etterforskningen litt forutinntatt. Så det er absolutt noe vi vil vurdere å komme tilbake til senere i rettssaken, sier han til BT.

Etterforskningsleder Tore Salvesen ved Laksevåg lensmannskontor lot seg ikke affisere av bredsiden fra Jabr.

— Jeg har såpass integritet at jeg klarer å skille fra sak til sak, og mellom sak og person. Dessuten har vi hatt våre aller beste folk på denne saken. Utover det, vil jeg ikke kommentere disse påstandene, sier Salvesen til BT.

Det var ellers svært lite nytt som kom frem i løpet av rettssakens første dag.

— Så langt har det nærmest vært blåkopi av den forrige rettssaken, mener aktor Walter Wangberg, som nok en gang vil be retten dømme tiltalte til 21 års forvaring.