Ifølge avisen Vårt Land skal Flåten ha betalt tilbake 105.000 kroner til menigheten.

Fungerende styreleder Leif Jacobsen la frem en redegjørelse under torsdagens menighetsmøte. Der går det frem at styret 14. mars kom med en uttalelse om «Enevald Flåten og økonomiske uregelmessigheter». Styret har konkludert med at det «i noen tilfeller er registrert sammenblanding av menighetens økonomi og Enevald Flåtens private økonomi», skriver Vårt Land.

Ifølge styrelederen har Flåten gjort opp for seg gjennom et lån til bibelsenteret, slik at styret anser saken for avsluttet.

– For noen år siden gikk en del av lederne inn og finansierte et Levende Ord-prosjekt. Enevald Flåten var en av dem. Flåtens personlige lån ble avregnet mot det lånet som han hadde gitt til prosjektet, sier fungerende styreleder Leif Jacobsen.

Leif Jacobsen ønsker ikke å utdype hvilket prosjekt det dreier seg om. Han vil heller ikke si hvorfor Flåten tok opp personlige lån.

– Skjedde det eller flere ganger?

– Det var ved et par anledninger, sier han.

Jacobsen understreker at alle personlige lån er avsluttet, og at de nødvendige skritt er tatt overfor menighetens økonomiavdeling for at dette ikke skal gjenta seg.

Vårt Land skriver at det i menigheten lenge har versert rykter om at Flåten har bedrevet økonomiske uregelmessigheter.

Flåten ønsker ikke å la seg intervjue av bt.no.