— Jeg tror Bergen har et stort problem. Et demokratisk problem, sier Torunn Økland, daglig leder i Park Design Eiendom AS og kjent investor og forretningskvinne i Bergen.

I en e-post rettet direkte til byrådsleder Monica Mæland kommer Økland med harde utfall mot kommunal saksbehandling. Et av de krasseste angrepene er rettet mot tidligere administrerende direktør for det kommunale eiendomsselskapet Bergen Tomteselskap AS, Asbjørn Algrøy.

- Regulering først i 2010

I e-posten hevder Økland at de tilbød en stor eiendomsaktør i Bergen tomteareal på Espeland. Forespørselen skal ha skjedd via advokat. To dager etter henvendelsen skal Asbjørn Algrøy ha kontaktet Park Design Eiendom AS.

Ifølge Økland forsøkte Algrøy å true dem til å selge tomter billig til Tomteselskapet, «ellers ville ikke planavdelingen åpne området for regulering før tidligst i 2010. Med andre ord en direkte trussel», skriver hun.

  • Jeg står inne for alt jeg har skrevet i e-posten. Utover det vil jeg ikke kommentere det noe særlig, sier Økland.

**Les også:

— Direkte usant**

Park Design Eiendom AS og Torunn Økland har planer om bygging av hotell, boliger og næring i et område på Espeland mellom sjøen, Espehaugen og grensen mot skogen mot Langeneset.

- Ikke på innsiden

Ennå vet verken Økland eller andre om eller når området vil bli åpnet for utbygging. Det har fått Økland til å rette sin frustrasjon og anklager mot planavdelingen i Bergen kommune. Hun mener de står for både sendrektig saksbehandling og forskjellsbehandling. I e-posten til Monica Mæland skriver Torunn Økland at de har tatt kontakt med advokat for å «rettslig etterprøve» mangelfull og sen saksbehandling.

— Mener du med det at dere påføres tap som følge av forskjellsbehandling?

  • Ja. Vi ønsker oss like rask saksbehandling som andre aktører. Ikke-profesjonelle aktører som ikke er på innsiden i nettverket, kommer ingen vei med sakene sine, sier Økland.

Bruker kun Oslo-advokater

I hele prosessen har Torunn Økland og Park Design Eiendom AS benyttet seg av advokater med sete i hovedstaden, hevder hun.

«Vi har vært svært bevisst ved ikke å bruke bergensadvokater til denne henvendelsen for å sikre lekkasjer i det bergenske miljøet/nettverket», skriver Økland i e-posten til Mæland.

«Det er en kjent sak for Park Design Eiendom AS at det er svært ”trekkfullt” når det gjelder saksopplysninger om våre kjøpekontrakter med bøndene i området», heter det videre.

For Økland er ikke i tvil om at det er en sammenheng mellom manglende oppstart av reguleringsplan for Espeland og Tomteselskapets interesser i området.

— Det er jo tydelig, sier hun.

Håper på Mæland

Svaret fra kommunen kommer ved sjef for planavdelingen, Mette Svanes. Hun viser til en nylig utarbeidet arealanalyse for området, og lover at arbeidet med en kommunedelplan vil starte på bakgrunn av denne arealanalysen og en pågående trafikkanalyse.

— Det er ikke noe svar på spørsmålene mine, sier Økland, som setter sin lit til at byrådsleder Monica Mæland (H) vil rydde opp.

— Vi undersøker alle slike påstander. Vi får jo dessverre ofte henvendelser med begrunnede og ubegrunnede klager, sier Monica Mæland.

Ut over det vil hun ikke kommentere saken ytterligere og viser til at Torunn Økland har fått svar fra både henne og kommunen.

ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN