Mandag avviste Bergen Tingrett et krav fra de fem helseinstitusjonene mot Hordaland fylkeskommune med den begrunnelse at det statlige helseforetaket Helse Vest var rette adresse for kravet. Advokat Dag Steinfeld anklager helseminister Dagfinn Høybråten og kommunalminister Erna Solberg for ansvarspulverisering og uryddighet.

Staten avviste ansvar

— For over to år siden slo departementet fast at disse kravene ikke angikk staten, så ombestemmer man seg åpenbart i departementet, og sier nå at Helse Vest har ansvaret, men de har ikke fått en krone til å dekke eventuelle utgifter. Særlig ryddig er det ikke, sier Steinfeld.

De fem institusjonene leverte sykehustjenester til Hordaland fylkeskommune frem til staten overtok sykehusvesenet fra 1.1.2002. Ved overtakelsestidspunktet manglet institusjonene inndekking av gamle feriepengekrav og flere års oppsamlete underskudd, pensjonskrav og permisjonskrav på til sammen 80 millioner kroner.

Men før staten overtok, fikk de fem brev fra nystiftete Helse Vest om man der ikke aksepterte ansvar for oppsamlete underskudd. Disse skulle ligge igjen i fylkeskommunen.

Skiftet oppfatning

Våren 2002 bevilget Stortinget 2,3 milliarder kroner for å dekke utgifter til tidligere påløpte feriepenger. Men de private institusjonene fikk ikke en krone av pengene.

— Den gang tilkjennega Erna Solberg at dette var et anliggende for fylkeskommunene som hun forutsatte at fylkeskommunen håndterte på en ryddig måte, sier Steinfeld.

Med slike klare meldinger fra staten, reiste de fem institusjonene søksmål mot Hordaland fylkeskommune. Men sommeren 2003 kom det plutselig helt nye signaler fra helsedepartementet. Nå het det at de nye helseforetakene overtok alle fylkeskommunens forpliktelser etter 1.1.2002. Det betyr at de forpliktelsene fylkeskommunene ikke hadde endelig oppfylt i sin helhet ble overtatt av staten ved de nye helseforetakene.

Har ikke penger

Først 23. desember i fjor, etter purring fra Steinfeld, erkjente Helse Vest at de var rette adresse for kravet.

«På denne bakgrunn kan ikke Helse Vest nå se noe annet enn at de aktuelle kravene (...) må rettes mot staten ved det regionale helseforetak.»

Samme dag får Steinfeld brev fra helsedepartementet. Her vedgår ekspedisjonssjef Vidar Oma Steine at man ikke har kartlagt utestående krav hos fylkeskommunen og heller ikke overført midler for å dekke eventuelle krav.

— Dette er ganske fantastisk. De svakeste leddene blir sittende med Svarteper fordi staten og fylkeskommunene ikke har ryddet opp. Helseforetaket går med dundrende underskudd og har ikke fått en krone fra staten for å dekke eventuelle krav, mens helseminister Dagfinn Høybråten sitter og toer sine hender. «Ansvarspulverisering» kalles det, uttaler Steinfeld.

SINT: I går tok Dag Steinfeld ut forliksklage mot Helse Vest. Samtidig ber han om forhandlinger med helseforetaket forut for forliksrådsbehandlingen.<p/>ARKIVFOTO: ØRJAN DEISZ