— Men det var vitterlig dere som sitter sentralt i regjeringen som rykket ut og satte henne på plass da hun oppfordret til boikott?

Senterpartiets leder fikler lenge med mobiltelefonen og svarer med alvorlig mine:

— Regjeringen gjør jobben og arbeider ufortrødent, uavhengig av støy omkring oss. Jeg har ikke for vane å skylde på media, men mediestøyen rundt Israel-boikotten er sterkere enn saken skulle tilsi. Det er selvsagt en viktig sak, og nå er tingene satt på sin rette plass. Men regjeringen har vært klar i denne saken hele tiden. Vi kan ikke stelle oss slik at vi sår tvil om vår utenrikspolitiske linje.

- Spør Gahr Støre! - Hvorfor var det så om å gjøre for utenriksminister Jonas Gahr Støre å sende brev om denne saken til sin amerikanske kollega? Var ikke det ganske påfallende?

— Det får du snakke med Gahr Støre om. Det var hans vurdering, sier Åslaug Haga til Bergens Tidende.

— Kristin Halvorsen er blitt ganske ydmyket?

— Jeg vil ikke si så mye mer enn det jeg nå har sagt. Dere i mediene har i hvert fall bidratt til ydmykelsen.

— Er du overrasket over at SV-statsråder gang på gang har gått i baret?

— Det er krevende i sitte i regjering. Derfor er det ingen tvil om at det er en stor fordel å ha regjeringserfaring, og ikke minst at hele partiapparatet har erfaring med de muligheter det gir, sier statsråden videre.

- Sosial skatteprofil

Haga medgir at også Senterpartiets ledelse har fått nærgående spørsmål med forundring over regjeringens skattepolitikk. De fleste har nå fått anledning til å studere de nye skattekortene.

Hun svarer slik når BT spør om det er helt i sin orden at en lønnsmottaker med rimelig god lønn får en tusenlapp i skattelette i måneden, mens ektefellen – med atskillig lavere inntekt – får svi med noen hundrelapper mer enn i fjor:

— Det er krevende og en stor utfordring å gjennomføre skattereformen som Stortinget har vedtatt. Vi skal arbeide videre med å fjerne svakhetene i det gamle systemet. Det er likevel ingen tvil om at den sosiale profilen vi la frem er bedre enn den Bondevik-regjeringen viste i sitt skatteopplegg.

— Er du ikke likevel litt forlegen?

— Nei, jeg er ikke det, for vi har som nevnt forbedret den sosiale profilen.

Ørjan Deisz