— Ole Jan Strønen har bare søkt og fått tillatelse, det er kommunen som svikter når den gir tillatelse til riving av kvartalet uten godkjente planer for hva som skal komme i stedet, sier advokat Leif Jæger på vegne av Fortidsminneforeningen.

Denne helgen sendte foreningen klage til Bergen kommune og i går arrangerte den informasjonsmøte i Nøsteboden.

I klagen påpeker foreningen at det ikke er grunnlag for å gi dispensasjon fra kravet om at et nybygg skal være godkjent før noe rives, slik byrådet gjorde 7. januar i år.

Fortidsminneforeningen foreslår et kompromiss som man tror både Strønen, kommunen og verneinteressene kan leve med.

— Hvis 1700-tallshusene bevares og de fleste fasadene beholdes, kan man heller tillate en større utbygging bak disse. Og kanskje til og med få plass til futuristiske nybygg, sier Jæger.

Sammen med foreningens formann, Bas Vlam, understreker han at det er viktig å få nye og grundigere analyser av byggene. De to minner også om at et samlet kulturminnevern i Norge i dag står bak vurderingen av Jonsvollskvartalet.

Tidligere i år leverte borgeraksjonen inn 371 underskrifter mot riving og krav om at bystyret må behandle rivningssaken på nytt. Dette skjer 23. februar.

MØTE: Fortidsminneforeningen ved Leif Jæger (i front) inviterte i går alle Jonsvoll-interesserte til møte i Nøsteboden, som er under restaurering, på Sukkerhusbryggen. Her fremmet foreningen sitt kompromiss; bevaring av 1700-tallsbygningene og tillatelse til større utbygging bak fasadene i Jonsvollskvartalet. <br/>Foto: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN