Tidligere barnevernsansatt Stian Akselsen Vangen (33) kom med sterke anklager mot sin tidligere arbeidsgiver Bufetat, region Vest i Bergen tingrett i går. Vangen, som har vært sykmeldt i halvannet år, går rettens vei og krever to millioner kroner i erstatning fordi han mener han er blitt syk som følge av trakassering fra sin tidligere arbeidsgiver. Motpart er staten, som er øverste ansvarlige for barnevernet.

Tre måneder uten lønn

I sin forklaring til retten fortalte Vidar Akselsen Vangen at han ble ansatt som ufaglært medarbeider i barnevernet i en midlertidig stilling i oktober 2005, og at det gikk tre måneder før han fikk sin første avlønning.

Han ble satt til å jobbe i et prosjekt med en sterkt utagerende ungdom med voldelige tendenser, men fikk ingen opplæring i hvordan han skulle takle farlige og vanskelige situasjoner.

Mestret jobben

— Likevel likte jeg meg godt. Jeg har alltid hatt et sterkt ønske om å arbeide med barn som har det tøft, og jeg følte at jeg hadde det som skal til for å mestre denne type utfordrende jobb. Tilbakemeldingene var positive både fra kolleger og overordnede. Jeg opplevde at jeg hadde en viktig oppgave, og at jeg utførte den godt, sa han.

Derfor var det et sjokk for ham å oppleve at det var så lite styring og kontroll i virksomheten. Han hevder blant annet at arbeidskontrakten han måtte skrive under på er ulovlig, fordi det ikke står noe der om tidsbegrensning, selv om hans engasjement ble definert som en midlertidig ordning.

Ekstremt mye overtid

Han forteller at han ble bedt om å jobbe overtid ved tre ulike institusjoner, Øvsttunsenteret, Casa, og Bergen Ungdomssenter.

— Jeg sa ja til alle ekstravakter, fordi jeg trivdes i jobben, hadde overskudd og så at det var skrikende behov for arbeidskraft, sa han.

Dermed ble det ekstremt mye overtid. På åtte måneder hadde han over tusen overtidstimer, men det viste seg at store deler av arbeidstiden ikke viste igjen på lønnsslippen. Det manglet omkring 100.000 kroner.

Gikk på dagen

18. august 2006 skar det seg mellom Bufetat og Stian Akselsen Vangen. Da Vangen på et møte med sine nærmeste overordnede ville ha svar på spørsmål om timelistene og på om han var fullverdig forsikret i jobben, ble han ifølge sin forklaring utskjelt og fikk beskjed om at han aldri ville få noen fast jobb i barnevernet.

Han har vært sykmeldt siden, med sterke psykiske reaksjoner som han hevder har sammenheng med behandlingen han fikk i Bufetat. Nå er han uten inntekt.

— Jeg ønsker fortsatt å jobbe med barnevern, men først må jeg få denne saken ut av verden, ellers kommer jeg ikke videre, sa han.

Innrømmer regnefeil

Statens prosessfullmektig, Steinar Vestli Kvisler, sa i sitt innledningsforedrag at Bufetat ved nærmere gjennomgang av saken har innrømmet å ha feilregnet på overtiden til Vangen og på enkelte andre lønnsytelser.

Vangen har, etter at han skaffet seg advokat og begynte å forberede rettssak, fått utbetalt omkring 67.000 kroner fra Bufetat. Nå under rettssaken er det opprinnelig omstridte beløpet redusert til rundt 35.000 kroner.

Påstandene om trakassering ble blankt avvist av statens advokat.

JOBBET FOR MYE: Stian Akselsen Vangen hevder han ble trakassert bort fra barnevernet fordi han sto på og jobbet for mye. Da han krevde betaling for all jobbingen, skar det seg.
Rune Nielsen