I et brev til Bergen kommune datert 5. april kommer det franske reklamekonsernet JCDecaux med harde påstander om konkurrenten Clear Channel.

I brevet hevder JCDecaux at Clear Channel opererer 220 store reklameboards rundt om i Bergen, og at de fleste av disse er ulovlig satt opp.

«Boards i dette formatet er søkepliktig både i henhold til Plan og— bygningsloven (...) samt veiloven (...), men søknad er ikke levert og dermed er de ulovlige», står det i brevet, som er signert administrerende direktør Øyvind Markussen.

I tillegg skal 30 frittstående trekantsøyler og en del av i alt 145 andre reklametavler være ulovlig oppsatt.

Påstanden kommer etter at kommunen i mars valgte kun å forhandle med Clear Channel, noe som betyr at JCDecaux ligger an til å tape den attraktive kontrakten.

- Faktaopplysninger

— Opplysningene er veldokumenterte, så i og for seg er dette bare faktaopplysninger, sier Markussen.

— Hva ønsker dere å oppnå med et slikt brev?

— Vi ønsker å oppnå at Bergen kommune og prosjektgruppen skal vite hvilket selskap de forhandler med, sier Markussen.

Administrerende direktør Toivo Møller-Pettersen i Clear Channel Norway sier han ikke kjenner til saken. Da BT kontaktet han sent i går ettermiddag hadde han heller ingen på jobb som kunne kaste lys over saken.

— Det her må jeg sjekke videre, sier han.

Sender saken videre

Samferdselsdirektør Ove Foldnes sier de ikke kan vurdere anklagene i brevet fra JCDecaux.

— Det er helt opplagt at dette brevet er det byggesaksavdelingen som er rette adresse for. Det vil i alle fall bli oversendt dit.

— Vil brevet få konsekvenser for forhandlingene med Clear Channel?

— Vel, vi vet jo ikke om det som står der er riktig.

— Hvis opplysningene er riktig, vil det i så fall være relevant?

— Det har jeg ikke lyst til å svare på. Skal en gå i gang med å sjekke det, må en sjekke begge leverandørene, sier Foldnes.