Her er listen som skal vise at Kleppe er en solospiller:* Kleppe lager innvandrershow sammen med Øystein Hedstrøm foran kommunevalget i 1999. * Kleppe gikk ut med at bare norske statsborgere burde få kontantstøtte. * Kleppe tok til orde for en skånsom utbygging av Øvre Otta-vassdraget * Kleppe var mot å gi 70 millioner kroner i årlig statsstøtte til pelsdyrnæringen, på grunn av pelsdyrenes levevilkår. * Kleppe vil at porno skal sladdes på norsk fjernsyn. Hans kolleger gikk inn for å fjerne sladden.* Kleppe tok til orde for at Fornebu-området som skulle selges til IT Fornebu skulle selges til høystbydende, ikke etter markedstakst.* Kleppe kritiserte oppfølgingen av Åstaulykken.* Kleppe bekreftet i medier at det hadde versert en såkalt tredje sak i føljetongen om sex-skandaler i Frp.