Striden står om en kjøreavtale for blomsterforretninger i byen. Denne ble sagt opp i sommer fordi Bergen Blomsterhandlerforening ville reforhandle avtalen.

Blomstertransport Bergen AS har hatt kontrakten siden 1992. De satte ned et utvalg med sjåførene Martin Sterner Waage og Oddleif Egil Nybø, samt forretningsføreren Bjørn Harborg Thon. Utvalget skulle utarbeide nye priser og levere et tilbud.

To anbud — samme personer

4. september ble tilbudet oversendt. 22. oktober kommer svaret: Blomstertransport Bergen «ble vurdert, men ikke valgt i denne omgang».

Det ble derimot Blomsterexpressen AS. På aksjonærlisten står Waage og Nybø med til sammen 98 prosent av aksjene.

De to laget tilbudene både for Blomstertransport Bergen og sitt eget selskap.

Det har fått styreleder Per Magne Kristiansen til å se rødt.

— Det er ikke rart de kunne levere et bedre tilbud. De har gått bak vår rygg, og fulgt en handlemåte under enhver kritikk, sier Kristiansen.

Waage og Nybø ble i går ekskludert fra transportsamvirket.

Vurderer anmeldelse

— Dette er ille. Vi er blitt dolket i ryggen, sier Steinar Sperstad, en av sjåførene.

De har fått tilbud om å kjøre for nystartede Blomsterexpressen.

— Det kommer aldri på tale. Disse folkene vil vi ikke ha noe å gjøre med.

Målet hans er at det gamle transportselskapet fortsatt skal eksistere. Det håper også Kristiansen.

— Hvordan vil dere følge opp saken?

— Jeg har hatt de to på kontoret og fortalt dem hva jeg mener. Først nå vil vi informere blomsterhandlerne og se hvordan de reagerer. Det er ikke gitt at alle vil følge den nye avtalen.

Kristiansen lover kamp, og vurderer å politianmelde de to. Han er selv advokat, og mener saken er alvorlig.

Verken Waage eller Nybø ønsker å kommentere saken overfor BT. De bekrefter imidlertid forholdene.

- Ingen sak for media

Heller ikke Mette Friheim, styreleder i Bergen Blomsterhandlerforening, ønsker å snakke om saken.

— Kontrakten gikk til dem som leverte det beste tilbudet, sier hun..

— Var dere klar over at de personene også hadde laget tilbudet fra Blomstertransport Bergen?

— Vi visste at de satt i styret.

— Er dere kjent med konflikten innad i Blomstertransport Bergen?

— Ja, men vi har ikke hørt noe fra styret i blomstertransporten.

— I hvilken grad er denne saken et tema på møter hos dere?

— Det vil jeg ikke si noe om. Dette er en intern sak som ikke har noe i mediene å gjøre.

VIL KJEMPE: Steinar Sperstad, Jonny Eriksen, Leif Olsen og Øyvind Kristoffersen føler seg dolket i ryggen av kollegene sine. De lover kamp om blomsterkundene.
FOTO: MARTE ROGNERUD